Artykuły z kategorii

Aktualności

RZĄDOWE INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PES

20-05-2020

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował  materiał pn. Kompendium...

Więcej

Ostatnie Wydarzenia z Warmii i Mazur

Badanie Ekonomii Społecznej i Solidarnej…

25-05-2020

Szanowni Państwo, Urząd Statystyczny w Krakowie ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu...

Więcej

Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej

Kolejne spotkanie monirotingowe OWES już…

09-03-2020

W dniu 7 lutego 2020 roku  w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Jakubek” w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego...

Więcej

Promocja Ekonomii Społecznej w Regionie

Fotorelacja ze spotkania sieci Ośrodków …

19-12-2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w dniach 5-6 grudnia 2019 r. w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował dwudniowe spotkanie monitoringowe na terenie...

Więcej

Informacje dla przedsiębiorstw społecznych

Finansowa pomoc dla podmiotów ekonomii s…

20-04-2020

Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, czyli...

Więcej