Artykuły z kategorii

Aktualności

Podsumowanie ze spotkania zespołu ds. op…

18-09-2020

W dniach 10-11 września 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował spotkanie podsumowujące prace...

Więcej

Ostatnie Wydarzenia z Warmii i Mazur

Raport z badania kondycji finansowej Pod…

23-09-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca do zapoznania się z raportem dot. kondycji finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Badanie_kondycji_przedsiębiorstw_społecznych_2020_docx.pdf

Więcej

Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej

Trwa rekrutacja do projektu "Mobiln…

09-08-2020

Szanowni Państwo, Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach". Celem projektu...

Więcej

Promocja Ekonomii Społecznej w Regionie

#Wspieram Przedsiębiorstwa Społeczne z W…

29-04-2020

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur do włączenia się w akcję#Wspieram Przedsiębiorstwa Społeczne z Warmii i Mazur   W załączeniu Apel-  #WspieramPrzedsiębiorstwaSpołecznezWarmiiMazur.pdf Apel_WSPIERAM_PRZEDSIĘBIORSTWA_SPOŁECZNE_Z_WARMII_I_MAZUR.docx Aktualna...

Więcej

Archiwalne wydarzenia

Maseczki dla pracowników pomocy społeczn…

07-07-2020

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa  SARS-CoV-2 w Polsce,  w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, zaplanowano działania mające na celu  niwelowanie skutków  rozprzestrzeniania się pandemii...

Więcej

Informacje dla przedsiębiorstw społecznych

RZĄDOWE INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PES

20-05-2020

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował  materiał pn. Kompendium...

Więcej