Artykuły z kategorii

Aktualności

Ankieta dot. kondycji finansowej PES

10-06-2020

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, realizuje badanie dotyczące sytuacji przedsiębiorstw społecznych w dobie kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2.   Bardzo prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety do dnia 30 czerwca...

Więcej

Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej

Kolejne spotkanie monirotingowe OWES już…

09-03-2020

W dniu 7 lutego 2020 roku  w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Jakubek” w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego...

Więcej

Promocja Ekonomii Społecznej w Regionie

Fotorelacja ze spotkania sieci Ośrodków …

19-12-2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w dniach 5-6 grudnia 2019 r. w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował dwudniowe spotkanie monitoringowe na terenie...

Więcej

Informacje dla przedsiębiorstw społecznych

RZĄDOWE INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PES

20-05-2020

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował  materiał pn. Kompendium...

Więcej