Artykuły z kategorii

Aktualności

Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i …

10-08-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca do zapoznania się z materiałami filmowymi  dot. budowanie pozytywnego wizerunku  podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zaangażowanych w...

Więcej

Ostatnie Wydarzenia z Warmii i Mazur

Trwa rekrutacja do projektu "Mobiln…

09-08-2020

Szanowni Państwo, Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach". Celem projektu...

Więcej

Promocja Ekonomii Społecznej w Regionie

#Wspieram Przedsiębiorstwa Społeczne z W…

29-04-2020

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur do włączenia się w akcję#Wspieram Przedsiębiorstwa Społeczne z Warmii i Mazur   W załączeniu Apel-  #WspieramPrzedsiębiorstwaSpołecznezWarmiiMazur.pdf Apel_WSPIERAM_PRZEDSIĘBIORSTWA_SPOŁECZNE_Z_WARMII_I_MAZUR.docx Aktualna...

Więcej

Archiwalne wydarzenia

Akcje Społeczne podejmowane na rzecz prz…

28-04-2020

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prezentuje zestawienie projektów / inicjatyw/ akcji społecznych zrealizowanych (realizowanych w dalszym ciągu)  zarówno przez organizacje pozarządowe jak i przedsiębiorstwa...

Więcej

Informacje dla przedsiębiorstw społecznych

RZĄDOWE INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PES

20-05-2020

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował  materiał pn. Kompendium...

Więcej