W związku z zagrożeniem epidemicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wszelkie zaplanowane najbliższe wydarzenia w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, zostają zawieszone do odwołania tj.:

 

- spotkanie Zespołu ds. Opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej   na Warmii i Mazurach na lata 2021-2025;

- wizyty studyjne dla przedstawicieli JST,  w tym Cittaslow;

- wizyta studyjna dla przedstawicieli JST;

- zagraniczna wizyta studyjna do Austrii dla przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej;


- doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla JST;

- posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

- regionalna konferencja dot. usług społecznych;

- spotkanie członków  Regionalnej Platformy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej - sieci  kooperacji CIS, KIS, ZAZ,WTZ.  

 

Harmonogram wydarzeń organizowanych przez ROPS  w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” na 2020 rok.

Miesiąc 

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

 

styczeń

1

Styczeń 2020

Uruchomienie procedury postępowania  wyboru wykonawcy na badanie ewaluacyjne OWES

 
 

luty

1

Luty 2020

Badanie ewaluacyjne OWES

 

2

Luty 2020

Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025

 

3

7.02.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Olsztyn)

 
 

Marzec

1

Marzec 2020

Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025 (2 spotkania)

 
 

kwiecień

1

Kwiecień 2020

Spotkanie branżowe PES

 

2

23.04.2020

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

3

     
 

maj

1

7-8.05.2020

Doradztwo eksperckie dla JST

 

2

13.05.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Nidzica)

 

3

21-22.05.2020

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

4

26-29.05.2020

Wizyta studyjna do Austrii (prezentacja wiosek tematycznych)

 

5

     
 

Czerwiec

1

05.06.2020

Konferencja " Ekonomia społeczna odpowiedzią na usługi społeczne w regionie Warmii i Mazur"

 

2

18-19.06.2020

Wizyta studyjna dla przedstawicieli CIS

 

3

22.06.2020

Kapituła Konkursu Zakup Prospołeczny, Spotkanie Kapituły dot. Konkursu „Samorząd, biznes, szkoła przyjazna Ekonomii Społecznej”

 

4

     
 

Lipiec

Praca nad Biuletynem „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

 

Sierpień

Praca nad Biuletynem „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

 

Wrzesień

1

Wrzesień 2020

Forum Inicjatyw Lokalnych

ROPS Lublin

2

Wrzesień 2020

Spotkanie ze środowiskiem naukowym

 

3

04.09.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Ełk)

 

4

30.09.2020

II Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 

5

Koniec września

Wydanie Biuletynu

 
 

Październik

1

1-2.10.2020

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych

 

2

8-9.10.2020

Wizyta studyjna dla członków RKRES

 

3

29-30.10.2020

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

4

     
 

Listopad

1

06.11.2020

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

2

27.11.2020

Konferencja podsumowująca projekt Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach w latach 2018-2020

 
 

Grudzień

1

04.12.2020

Spotkanie monitoringowe OWES (Elbląg)