HARMONOGRAM PROJEKTU
1/Organizacja Regionalnej Platformy współpracy na rzecz ekonomii społecznej:
a/ dwudniowe spotkanie na 70 osób (16-17.05.2019 r.)
b/ dwudniowe spotkanie na 120 osób (21-22.11.2019 r.) – STARE JABŁONKI
c/ spotkanie sieciujące KIS-y ( X/2019 r.) –
2/ Dwudniowe spotkanie sieciujące OWES (28-29.03.2019 r.) – KACZE BAGNO
3/ Organizacja spotkań monitoringowych OWES
a/ Nidzica (19.06.2019 r.)
b/ Ełk (6.09.2019 r.) –,
c/ Elbląg (6.12.2019 r.)
4/ Organizacja Konferencji Turystyka w Ekonomii Społecznej (7.06.2019 r.) - OLSZTYN
5/ Współpraca ze środowiskiem akademickim i szkołami:
            a/ organizacja spotkania „Ekonomia społeczna w szkole“ – ??????
            b/ organizacja spotkania dla przedstawicieli szkół i uczelni – ????
            c/ produkcja gry planszowej – kwiecień –maj 2019 r.
            d/ upowszechnianie gry planszowej: czerwiec  – grudzień 2019r.
6/ Wizyta zagraniczna do Hiszpanii (25-28.06.2019 r.) – MADRYT I OKOLICE
7/ Dwudniowa wizyta podmiotów reintegracyjnych (25-26.04 2019 r.) – woj. warmińsko-mazurskie
8/ Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli JST (9-10.05.2019 r.)
9/ Forum Inicjatyw Lokalnych (11-13.09.2019 r.) – WOJ. PODKARPACKIE
10/ Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli uczelni wyższych (19-20.09.2019 r.)–
11/Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – 10.04.2019r.
12/ Spotkanie Zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej – 10.04.2019r.

13) UROCZYSTA GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ W FILHARMONI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ W DNIU 27.09.2019 r. w OLSZTYNIE