1. 2.SPÓŁKI NON- PROFIT

Spółki non-profit (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Podmioty te mogą prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało 10 spółek non-profit, tj:

 1. Przedsiębiorstwo Społeczne - Garncarska Wioska Sp. z o.o. z siedzibą
  w Kamionce k. Nidzicy;
 2. AD REM Sp. z o.o. z siedzibą w Pogrodziu (gmina Tolkmicko);
 3. Działdowska Agencja Rozwoju S.A.;
 4. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie;
 5. Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
  z siedzibą w Działdowie.
 6. Ederia Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku
 7. Naturalna Żywność Sp. z o.o. w Elblągu
 8. Mazurskie Tkaniny Sp. z o.o. w Jedwabnie
 9. Meblolewik Sp. z o.o. w Zagrzewie
 10. Fabryka prezentów Sp. z o.o. w Działdowie.