Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej w turystyce Warmii i Mazur

Przewodnik ten to zaproszenie do podróży po Warmii, Mazurach i Powiślu jako regionie, w którym dynamicznie rozwijają się podmioty ekonomii społecznej działające w branży turystycznej. Dzięki temu województwo może zaoferować coraz więcej zarówno osobom je odwiedzającym, jak i własnym mieszkańcom.

Publikacja pt. "Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej w turystyce Warmii i Mazur" powstała w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach". W przewodniku znajdują się podmioty ekonomii społecznej, które na Warmii i Mazurach oferują turystom m.in. animacje czasu wolnego dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu wodnego, prowadzą usługi gastronomiczne oraz organizują warsztaty kreatywne, artystyczne, wykorzystując przy tym lokalne uwarunkowania przyrodnicze.

Na 64 stronach publikacji zawarto informacje o usługach i produktach, które oferuje blisko 70 podmiotów ekonomii społecznej z niemalże każdego zakątka Regionu. Są to zarówno organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), spółdzielnie socjalnej jak i spółki non-profit - czyli specyficzne firmy, których nadrzędnym celem nie jest podział zysku pomiędzy właścicieli/udziałowców, tylko dostarczanie wartości ważnych dla społeczności, jak np. miejsca pracy dla osób w trudnym położeniu na rynku pracy, integracja społeczno-zawodowa, poprawa jakości życia osób najuboższych, niepełnosprawnych itp.

"Atlas dobrych praktyk..." to publikacja bezpłatna w wersji papierowej.

Z uwagi na duże zainteresowanie niniejszą publikacją zamieszczamy materiał do pobrania w formie elektronicznej - plik PDF, na stronie internetowej  Regionalnego Ośrodka Wspierania Organziacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. https://rowop.pl/artykuly/634/atlas-dobrych-praktyk-ekonomii-spolecznej-w-turyst.html

 

nowa okładka