W dniu 11.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Marszłakowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny“. Spotkanie oraz obrady prowadziła Przewodnicząca Kapituły Certyfikującej- Pani Wicemarszałek Wioletta Śląska- Zyśk.

Kapituła Certyfikująca na podstawie oświadczenia oraz właściwych dokumentów pozytywnie zweryfikowała  kryteria dotyczące:

 • formy prawnej certyfikowanych podmiotów;
 • społecznych celów działania podmiotów;
 • stosownego okresu funkcjonowania podmiotów;
 • ekonomicznego wymiaru działania podmiotów.

W wyniku obrad Członkowie Kapituły w głosowaniu jawnym podjeli decyzję o udzieleniu rekomendacji dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przyznania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny“ następującym podmiotom ekonomii społecznej:

Spółdzielnia Socjalna „NEGOCJATORz Liksajn w zakresie następujących produktów:

 • Pijalnia Ziół i mieszanek ziołowych jako lokal gastronomiczny promujący regionalne zasoby naturalne;
 • Przetwory pod marką Mazurskie Słoiki jako produkty wytwarzane na Warmii i Mazurach.

Spółdzielnia Socjalna „ANDERSOUND“ w Olsztynie w zakresie następujących produktów:

1) Organizacja profesjonalnych imprez, koncertów i wydarzeń kulturalnych;

2) Profesjonalna obsługa techniczna koncertów i wydarzeń kulturalnych.

 

Spółdzielnia socjalna „Dobra Ekonomia“ z Bartoszyc w zakresie następujących produktów
 i usług:

1) MOBILNY PIEC (chleb.org).

Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Kreolia- Kraina Kreatywności“ w Jerutkach w zakresie następujących produktów:

1) Kuźnia Talentów- sieć placówek działających w zakresie edukacji artystyczno-kulturalnej na terenie Powiatu Szczycieńskiego;

2) Wioska Tematyczna-Wioska Sztuki-Jerutki;

3) Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja“ w Jerutkach;

4) Lato Artystyczne w Kreolii – cykl letnich wydarzeń artystycznych w Jerutkach.

Jednocześnie Członkowie Kapituły podjęli decyzję o przedłużeniu na kolejny rok 2018/2019 możliwości posługiwania się Znakiem Zakup Prospołeczny następującym podmiotom ekonomii społecznej tj.:

Spółdzielnia Socjalna „MIXGRAF Studio Reklamy“ z Ełku  w zakresie następujących produktów:

1)  Wydruki wielkoformatowe (drukowanie atramentem ekologicznym ECO-Solvent),

2)  Wyroby ekologiczne wykonane ze sklejki: wizytówki, breloczki, stojaki, puzzle, pieczątki.

Spółdzielni Socjalnej „OPOKA“ z Korsz: w zakresie następujących produktów:

 • usługi opiekuńcze obejmujące świadczenie usług związanych z zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych;
 • usługi związane z zapewnieniem opieki higienicznej i pielęgnacji osób objętych pomocą.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna G-URAL w Tomaszkowie w zakresie następujących produktów:

 1. Serwis motocyklowy
 2. Renowacja zabytkowych motocykli
 3. Przewozy okolicznościowe.

Uroczyste wręczenie certyfikatów wyróżnionym przedsiębiorcom społecznym oraz podpisanie przez nich umów licencyjnych  na posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny“ nastąpi podczas konferencji pt. „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe”, organizowanej w ramach VI Warmińsko – Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Powyższe wydarzenie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie, przy ul. Obrońców
Tobruku 3.

 IMG darek

IMG darek1IMG darek1IMG darek1IMG darek1IMG darek1IMG darek1IMG darek1