Głosowanie w plebiscycie publiczności na "Szkołę przyjazną ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach."

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  informuję, iż do internetowego  konkursu  „Głosowanie w plebiscycie publiczności na Szkołę Przyjazną Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2018 ” członkowie Kapituły Konkursu nominowali  pięć szkół z Warmii i Mazur tj.:

1) Zespół Szkół nr 5 im. K.Brzostowskiego w Ełku;
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im Mikołaja Kopernika w Iławie;
3) Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku;
4) Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie;
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach;

Laureatem Konkursu na Szkołę przyjazną ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w 2018 roku w Głosowaniu Publiczności została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie.  Uroczyste rozstrzygnięcie przedmiotowego konkursu nastąpiło podczas  konferencji  „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe“ organizowanej w ramach obchodów VI Warmińsko - Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną  w dniu  8 czerwca 2018 r. w Olsztynie.

 

 

Warunki udziału  w przedmiotowym konkursie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 organizuje konkurs o obszarze Ekonomii Społecznej.  Głównym celem przedmiotowego Konkursu jest ukoronowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu, szkolnictwa, a także zachęcenie ich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.            

 

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:                                                  

W kategorii „Samorząd  Przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” rekomendacje na rzecz gminy i powiatu województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółka non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” rekomendowani mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, z wyłączeniem przedsiębiorców społecznych. Rekomendacje na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego wspierających rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj. centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).                           

W kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” organizator przewidział dwa etapy oceny wniosków. W pierwszym etapie Członkowie Kapituły oceniają przesłane rekomendacje szkoły z regionu Warmii i Mazur. Należy podkreślić, iż rekomendacje w powyższym Konkursie mogą składać zarówno same szkoły (tj.: podstawowe, gimnazjalne, średnie, branżowe), a także wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z woj. warmińsko-mazurskiego na rzecz danej szkoły tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warunkiem udziału w przedmiotowym Konkursie jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i elektronicznej. Formularz rekomendacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. W drugiej kategorii Konkursu tzw. „Głosowanie w plebiscycie publiczności”, Członkowie Kapituły podejmują decyzje o wyborze wniosków rekomendacji, które kierują do głosowania internetowego poprzez stronę www.es.warmia.mazury.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie opisane są w Regulaminie  Konkursu.

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowych Konkursu udzielają Pani Magdalena Mańkowska oraz Pan Dariusz Jóźwiak, specjaliści ds. ekonomii społecznej, pod numerem telefonu (89) 521 -95-04 oraz  (89) 521 -95-23 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..