Można by się było zastanawiać – co szkoła może mieć wspólnego z ekonomią społeczną i czy znajdzie się  porozumienie na tych dwóch różnych płaszczyznach.  Otóż, kiedy się bliżej przyjrzeć temu zagadnieniu, okazuje się, że te płaszczyzny bardzo mocno się przenikają, a szkoła wbrew pozorom zachęca do ekonomicznego myślenia i działania. Uczniowie angażują się w inicjatywy społeczne. Próbują swoich sił i dużo uczą się poprzez działania wolontariackie, zdobywając swoje pierwsze doświadczenia. Współpracując z różnymi podmiotami np. Warsztatami Terapii Zajęciowej poznają spojrzenie na świat człowieka zmagającego się z niepełnosprawnością – uczą się pokory i tolerancji – jak ważnej w dorosłym życiu. Próbują swoich sił i możliwości realizując swoje pomysły w przeróżnych inicjatywach uczniowskich na terenie szkoły poprzez działanie w Samorządzie Uczniowskim. Gdyby nie udział w konkursie ,,Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim”, który zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu  pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach 2018-2020”, trudno by było uświadomić sobie i zebrać te wszystkie ważne działania. To właśnie udział w tym konkursie, pozwolił zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na ekonomię społeczną innym okiem – tym bardziej przyjaznym. Nawiązanie współpracy z Fundacją Projekt Arche z Wydmin, która ufundowała główną nagrodę w internetowym konkursie „Głosowanie w Plebiscycie Publiczności”.   Uczniowie ze zwycięskiej Szkoły nr 1 w Iławie mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej Housboat Poland.  Dzień spędzony na pływającym domku – rozmowy i zobaczenie jak z pasji można zrobić źródło dochodu, pozwoliło uczniom namacalnie poczuć oddziaływanie ekonomii na co dzień. To był niewątpliwie udany czas zarówno pod względem pogody jak i przeprowadzonych rozmów, trafnie zadanych pytań i uzyskanych ciekawych odpowiedzi. Uczniowie wrócili z głowami pełnymi pomysłów – dostali przysłowiowy wiatr w żagle. Co pokażą – zobaczymy. Przed nimi czas planowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Mam nadzieję, że wykorzystają to ciekawe doświadczenie z ekonomią społeczną.  Dziękujemy bardzo Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Olsztynie oraz Fundacji Projekt Arche za możliwość ,,poczucia” ekonomii społecznej.

Autor tekstu:

Beata Niksa nauczyciel – opiekun grupy  uczniów SP 1 Iława

 Prezentacja_Houseboat_Poland_2018.pdf

2.mp4

3.mp4

iława 2

 

Iława

iława 3