W dniu 8 grudnia 2017 r.  w Olsztynie odbyła się Konferencja podsumowująca 2-letnią realizację projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Głównym celem konferencji było  zaprezentowanie szerokiej grupie interesariuszy  efektów zrealizowanych działań w latach 2016-2017 w ramach  projektu w obszarze ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Konferencję uroczyście otworzyła Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, która podkreśliła jak ważną  rolę odgrywa  ekonomia społeczna w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  reprezentowała Pani Dyrektor Wiesława Przybysz, która przedstawiła najważniejsze wydarzenia projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”. Gościem konferencji była  przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Doradztwa Rolniczego Pani Joanna Jastak, która omówiła zagadnienia związane z Gospodarstwami opiekuńczymi  jako skuteczną usługą społeczną na obszarach wiejskich.  

W dalszej części spotkania  o sprawach finansowych i możliwych źródłach finansowania w ramach Osi priorytetowej 1. Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur - Pakietowanie produktów i usług opowiedziała przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pani Urszula Sudnikiewicz-PiekarskaCzęść drugą spotkania otworzyła dyskusja panelowa dotycząca kierunków rozwoju ekonomii społecznej, w której uczestniczyli:  Radosław Król, wójt gminy Wydminy, Małgorzata Woźna, prezes zarządu Ad Rem Sp. z o.o. oraz Zbigniew Ciechomski prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konferencje zwieńczyły dobre praktyki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej  z województwa warmińsko-mazurskiego, które bardzo emocjonująco zostało odebrane przez szerokie grono uczestników.  Stowarzyszenie Klub Motocyklowy  „Wiraż” z Bartoszyc reprezentowane było przez Pana Zbigniewa Lipiejko oraz Jan Czarnego.  Z kolei  Fundacje Kreolia- Kraina Kreatywności Jerutki- Wioska Sztuki  reprezentowała Pani prezes Joanna Gawryszewska.

W konferencji udział wzięło ponad 110 przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy  i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawiciele służby więziennej, sektora edukacji i biznesu z województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączeniu prezentacje z konferencji:

Program_Konferencji_08.12.2017_r.pdf

Ekonomia_społeczna_dyr._W.Przybysz_8_grudnia2017.pdf

Kujawsko-Pomorski_Ośrodek_Doradztwa_Rolniczego_w_Minikowie.pdf

Prezentacja__WMARR_S.pdf

Fundacja_Kreolia-Kraina_Kreatywności.pdf

 

IMG 0215 Large

IMG 0210 Large

IMG 0218 Large

IMG 0214 Large

IMG 0203 Large

IMG 0221 Large

IMG 0222 Large

IMG 0225 Large

IMG 0232 Large

IMG 0234 Large

IMG 0236 Large

IMG 0239 Large

IMG 0249 Large

IMG 0244 Large

IMG 0243 Large

IMG 0250 Large

IMG 0253 Large

IMG 0284 Large

IMG 0273 Large

IMG 0258 Large

IMG 0263 Large

IMG 0265 Large

 

IMG 0278 Large

IMG 0267 Large

IMG 0288 Large

IMG 0289 Large

IMG 0290 Large

 

 

IMG 0294 Large

IMG 0295 Large

IMG 0303 Large

IMG 0305 Large

IMG 0306 Large

IMG 0312 Large

IMG 0313 Large

IMG 0314 Large

IMG 0318 Large

IMG 0320 Large

IMG 0322 Large

IMG 0267 Large

IMG 0305 Large