W dniu  7 czerwca 2019 r. w Olsztynie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję pt. „Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur” w ramach obchodów VII Warmińsko - Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Wydarzenie  finansowane było  w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna  na Warmii i Mazurach“ na lata 2018-2020.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu oraz kadry ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

 W najważniejszym tegorocznym regionalnym wydarzeniu udział wzięło ponad 120 osób z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Konferencję otworzyła Pani Katarzyna Koplińska, Zastępca dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat roli ekonomii społecznej w rozwoju regionalnym na przykładzie regionu Umbria we Włoszech. Przedstawiciele z Włoch, którzy przybyli do Polski w ramach zawartego przez Samorząd Województwa porozumienia o współpracy ponadregionalnej z regionem Umbrii  to:  Dott. ssa Anna Lisa Lelli,  Enrico Libera, Carlo di Somma.     

Następnie wystąpiła Pani Grażyna Leszczyńska – Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej Mazurskie Morze Możliwości, która zaprezentowała wykład dot. Budowanie oferty turystycznej wokół lokalnych zasobów przy wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej. Pani Grażyna Leszczyńska jako członek sektora spółdzielczego podzieliła sie swoimi doświadczeniami związanymi z ubieganiem się o dotacje na budowanie infrastruktury turystycznej na Warmii i Mazur ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez podmioty ekonomii społecznej. Przykładem podmiotu, który z powodzeniem pisał, składał wnioski i otrzymywał dofinansowanie w formie zwrotnej oraz bezzwrotnej jest Spółdzielnia Socjalna „Korab” z  siedzibą w  Orzyszu. Przedsiębiorstwo Społeczne na co dzień prowadzi usługi morskie i śródlądowe na  terenie Zalewu Wiślanego oraz Helu. W roku 2018 Spółdzielnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014-2020 wybudowała pomost pływający na jeziorze Orzysz. Wartość inwestycji to blisko 56.580,00zł. Dofinansowanie było na poziomie 70% w kwocie 39.606,00

W kolejnej część konferencji wystąpił Pan Michał Grajewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Inspiratornia” z Elbląga, który opowiedział licznie przybyłym gościom o Sile mediów społecznościowych w rozwoju StartUp-ów ekonomii społecznej na przykładzie  kanału YouTube. Pan Michał, który na co dzień występuje pod  artystycznym pseudonimem „Kapitan Przyczepa”, pokazał jak ważną rolę w budowaniu wiarygodności i potencjału biznesowego w branży turystycznej może odegrać internetowy kanał społecznościowy YouTube.  Pan Michał wraz ze swoimi znajomymi i bliskimi założył Przedsiębiorstwo Społeczne, które pomimo, iż nie działa w Polsce jeszcze rok już osiąga ogromne sukcesy biznesowe.  Jego pseudonim artystyczny znany jest wszystkim osobom, które chociaż trochę interesują się kamperami, campingiem i wszystkim co z tym jest związane. Pan Michał opowiedział również o blaskach i cieniach swojej popularności
w Internecie. 

Kolejnym prelegentem, który zawitał do Olsztyna z końca granic województwa był Pan Dariusz Morsztyn – Wódz Naczelny Stowarzyszenia Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Świętego Franciszka z Asyżu. Pan Dariusz szerzej znany w środowisku jako „Biegnący Wilk“ opowiedział
o niespotykanym miejscu jakim niewątpliwe jest obszar Republiki Ściborskiej. Miejsce, którego próżno szukać na mapach, położone jest na skraju dwóch powiatów - węgorzewskiego oraz gołdapskiego. Republika Ściborska to jedno z nielicznych  naturalnych miejsc w regionie Warmii
i Mazur, gdzie ostatnie budowle powstały jeszcze przed II wojną światową. Obecnie powstają tam muzea tzw. Chaty Traperskie. W republice Ściborskiej panują zupełnie inne zasady niż na terenie całego województwa. Zabrania się tam spożywania alkoholu,  wyrobów tytoniowych czy grillowania.  Wszystko musi tam być zgodne z harmonią życia,  w zgodzie z naturą. Nic więc dziwnego, że to miejsce chętnie odwiedzane jest przez miłośników survivalu.

Po przerwie uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Dariusza Grzebały Prezesa Stowarzyszenia Łyńskiego Centrum Rozwoju „AŁNA”:  Wioski tematyczne szansą rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Pan Dariusz opowiedział jak doszło do założenia  Przedsiębiorstwa Społecznego na bazie wsi z motywem przewodnim. Pan Prezes wspominał również o tym, iż idea jego pomysłu narodziła się podczas pobytu w Przedsiębiorstwie Społecznym „Garncarska Wioska” w Kamionce koło Kanigowa w powiecie nidzickim. Należy pamiętać, iż  Stowarzyszenie Łyńskie Centrum Rozwoju „AŁNA” położone jest na terenie parku krajobrazowego w rezerwacie przyrody „Źródła Rzeki Łyny”. To dzięki bogactwu naturalnemu Stowarzyszenie może wykorzystywać walory przyrody do prowadzenia działalności gospodarczej opartej przede wszystkim na ruchu turystycznym. Dużym wyzwaniem dla organizacji jest zadbanie o to by po sezonie, który w Polsce jest niestety krótki przyciągnąć również turystów. Przedsiębiorstwo Społeczne na co dzień prowadzi Sklepik z pamiątkami i napojami w środku rezerwatu, a ponadto oferuje odwiedzającym indywidualnie lub grupowo zwiedzanie źródeł Łyny, zabytkowego kościoła, cmentarza pobitewnego, warsztaty mydlarskie, wiejskie party, ogniska integracyjne, wydarzenia kulturalne, a także posiada w swoich zasobach ofertę świąteczną - Wielkanocną oraz Bożonarodzeniową.

Na zakończenie prelekcji wystąpiła Pani Ewa Daniszewska Prezes Stowarzyszenia „Sportowe Pasje” w Stradunach, która opowiedziała jak pasje i hobby można przekuć na prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze Przedsiębiorstwa Społecznego. Ważne jest, iż firma społeczna z powodzeniem może oferować przybyłym na Mazury atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu w postaci wypożyczania sprzętu wodnego.  Mimo, iż organizacja nie ma swojej siedziby w paśmie największych jezior Warmii i Mazur takich jak: Śniardwy, Mamry, Niegocin itd. to przybyłym turystom oferuje niezatłoczone i komfortowe warunki do żeglowania na jeziorze Starduńskim.
Konferencje zakończył  panel dyskusyjny, do którego zaprosiła prowadząca tę konferencję Pani Marta Gołąb-Kocięcka z Telewizji TVP Olsztyn. W dyskusji udział wzięli m in. Pan Kamil Purłan Prezes Fundacji Projekt Arche w Wydminach, Jarosław Klimczak – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Piotr Stobniak – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Negocjator” w Liksajnach, Grażyna Leszczyńska – Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej Mazurskie Morze Możliwości, Michał Grajewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Inspiratornia” z Elbląga.

 

20190607 101323

20190607 10200620190607 10200620190607 10200620190607 10200620190607 102006

IMG 2968

 

 IMG 2965IMG 2965IMG 2965IMG 2965IMG 2965

IMG 2965IMG 2965

 IMG 3018

IMG 3023IMG 3023

59k59k59k

 

IMG 3016IMG 3016IMG 3023

 

IMG 3023

łódki.2 jpg

IMG 3023IMG 3023