W dniu 7.12.2018 r. w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował w ramach projektu  „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ regionalną konferencję pt. „Współpraca Nauki - Biznesu  i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”. Konferencję  otworzyła Pani Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące znaczenia ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego. Pani Dyrektor przedstawiła również rolę samorządu województwa w rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach oraz możliwe kierunki rozwoju współpracy podmiotów ekonomii społecznej z lokalnym biznesem.

Następnie Pani Wanda Chełkowska, Tomasz Awsiukiewicz i Marcin Bednarczyk, przedstawiciele IKEA Industry Poland Sp. z o.o. – Oddział w Lubawie, zaprezentowali działania w obszarze społecznie zaangażowanego biznesu na przykładzie działalności IKEA. Działania społeczne odbywają się w dwóch obszarach tematycznych: ochrona środowiska i ludzie. IKEA Industry zrealizowała dotychczas 12 projektów w obszarze „Planeta” oraz 12 projektów w obszarze „Ludzie”. Tematem przewodnim działań społecznych grupy przemysłowej IKEA jest troska o ludzi  i środowisko. Firma organizuje między innymi akcje wspierające dzieci, osoby niepełnosprawne  i osoby starsze oraz akcje związane z oczyszczaniem rzek i jezior.

Kolejny prelegent, Pan Andrzej Dec Prezes Zarządu STEIG Sp. z o.o. producent Polskich Domów Modułowych BOXlife przedstawił  zagadnienia dotyczące sposobu budowania relacji
i powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi a biznesem. Grupa kapitałowa  STEIG [Społeczna Technologiczna Ekonomiczna Integracja Gospodarcza] tworzy zarówno kulturę organizacyjną, jak również uwzględnia w najwyższym stopniu prawa człowieka oraz stosuje najlepsze praktyki związane z pracą i zatrudnieniem. Firma angażuje się w kwestie środowiskowe, a także dba o rozwój na szczeblu lokalnym i integrację osób marginalizowanych społecznie.

W następnej części spotkania Pan dr Jarosław Klimczak Adiunkt na Wydziale Ochrony Środowiska kierunek Turystyka i Rekreacja, na co dzień również Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  przedstawił możliwości współpracy nauki z sektorem ekonomii społecznej w regionie na przykładzie kierunku studiów Turystyka i rekreacja UWM w Olsztynie. Omówił także aktualne zagrożenia dla rozwoju turystyki  w regionie, kierunki rozwoju usług turystycznych oraz zwrócił uwagę na olbrzymi potencjał uczelni wyższych, jaki stanowią studenci.

Pan Kamil Purłan, Przedstawiciel Fundacji Projekt Arche „Houseboat Poland”, przedstawił możliwości kooperacji biznesu z podmiotami ekonomii społecznej. Na przykładzie Hausebot-u - pływającego domku - opowiedział o idei rozwoju przedsiębiorstwa społecznego, aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia oraz o wsparciu chorych na stwardnienie rozsiane. Dochód  z czarteru Housebota przeznaczony jest w całości na cele statutowe.

W drugiej części spotkania licznie zgromadzonym uczestnikom konferencji przedstawiono przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w obszarze nauki i edukacji na Warmii i Mazurach. Pani Kamila Kulpa zaprezentowała działalność przedsiębiorstwa społecznego „Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych”, które funkcjonuje na co dzień jako ośrodek edukacji, animacji i kultury, do którego przyjeżdżają zorganizowane grupy młodzieży jak i osoby dorosłe. Oferta przedsiębiorstwa społecznego dedykowana jest w dużej części również do środowiska biznesu, który może korzystać z ośrodka jako miejsca imprezy eventowej dla swoich gości, kontrahentów czy pracowników. Działania edukacyjne spółdzielni socjalnej  oparte są na założeniach pedagogiki alternatywnej, animacji społecznej, socjoterapii oraz „morskiego wychowania młodzieży”, który polega na kształtowaniu charakterów, rozwoju osobowości, zdolności organizacyjnych  i interpersonalnych. 

Kolejnym prelegentem tego dnia był Pan Hubert Górski z Fundacji Wsparcia Biznesu i Nauki w Ełku. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju biznesu i nauki, pobudzanie inicjatyw w zakresie propagowania nauki na różnych etapach kształcenia oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej. Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu realizuje m.in. projekt "Desing w działaniach społecznych", który współfinansowany  jest ze środków programu mikrodotacji  oraz „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III". Celem przedmiotowych projektów jest podniesienie kompetencji pracowników i wolontariuszy.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele Klubu Motocyklowego „Wiraż PUB” na czele z Panem Janem Czarnym, członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Wiraż PUB” w Bartoszycach. Klub jest przykładem dobrej praktyki działalności firm społecznych na Warmii i Mazurach. „Wiraż Pub” to miejsce szczególne, które powstało z pasji i scala lokalną społeczność. Klub jest miejscem gdzie czas biegnie swoim rytmem, a wybudowana w nim scena przyciąga coraz większe gwiazdy muzyki rockowo-bluesowej z całej Polski. Stowarzyszenie „Wiraż PUB” współpracuje z lokalnym samorządem, organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne, wieczory gier, zloty motorowe oraz koncerty.                          
Na zakończenie sesji plenarnej  wystąpił Pan Grzegorz Wojasiński Dyrektor ds. Public Affairs Michelin Polska S.A., który zaprezentował działania największego pracodawcy w regionie  w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu. Michelin Polska S.A. w Olsztynie. jest liderem technologicznym światowej branży opon. Grupa Michelin produkuje, sprzedaje i promuje produkty i usługi w branży samochodowej. Jako największa firma w regionie aktywnie wspomaga lokalne placówki służby zdrowia, współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a także wspiera działalność społeczną, kulturalną i sportową. Fabryka organizuje wiele akcji prospołecznych m.in. „Kilometry Pomocy” i „Moc dobra”.  

Wydarzenie zwieńczyła  dyskusja pomiędzy prelegentami i uczestnikami spotkania na temat możliwości współpracy nauki – biznesu z podmiotami ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Pojawiły się również pytania dotyczące wykorzystaniu potencjału  produktów i   usług firm społecznych z Warmii i Mazur  przez duże firmy w regionie.

Konferencje moderował Pan Radosław Dąbrowski. 

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach1

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach2

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach3

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach5

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach6

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach8

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach10

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach12

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach14Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach14Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach14

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach17Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach17Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach17

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach22Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach22Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach22

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach26

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach36

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach26Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach26

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach27Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach27Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach27Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach27Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach27

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach36Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach36Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach36Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach36

Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach37Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach37Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach37Zdjęcia z Konferencji w dniu 7.12.2018 r. Współpraca Nauki Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach37