Formularz_wybór_warsztatów_FIL.pdf- formularz do pobrania dla uczestników wizyty studyjnej w dnaich 18-20.09.2019 r. do woj. podkaprackiego

FORMULARZ_wiztyt_studyjnej_Forum_Inicjatyw_Lokalnych_18-20.09.2019.pdf -formularz do pobrania dla uczestników wizyty studyjnej w dnaich 18-20.09.2019 r. do woj. podkaprackiego

 

FORMULARZ_klauzule_społeczne_KACZE_BAGNO.pdf -formularz do pobrania dla uczestników doradztwa eksperckiego z zakresu kaluzul społecznych w dniach 10-11.10.2019 r.

 

Ankieta_do_wypełnienia_dla_podmiotu_ubiegającego_sie_o_certyfikację_Z_P.doc

 

 Wzory dokumentów do pobrania w Konkursie "Samorząd, Przedsiębiorstwo, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w woj. warmińsko-mazurskim":

1) Załącznik_nr_1_-_Wzór_rekomendacji_dla_Samorządu_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

2) Załącznik_nr_2_Wzór_rekomendacji_dla_Przedsiebiorstwa_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

3) Załącznik_nr_3_Wzór_rekomendacji_dla_Szkoły_przyjaznej_ekonomii_społecznej.DOCX

 

PODRECZNIK DO GRY EDUKACYJNEJ EKONOMIA SPOŁECZNA - http://inteligames.eu/ekonomiaspoleczna/instrukcja_do_gry.pdf 

 

Deklaracja_przystąpienia_do_platformy_reintegracyjnej.pdf

Regulamin__Platforma_Współpracy_na_Rzecz_Rozwoju_ES.pdf