Opracowanie dot. zmian w Pzp, które przygotował T. Schimanek w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES), Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP  w Warszawie.

https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/1_3_22_opracowanie-aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.html

Aspekty_społeczne_w_nowym_PZP_od2021_TSchimanek.pdf

SIRES_Nowe_Pzp_TSchimanek.pdf

 

 

 

Ankieta monitorująca rozwój ekonomii społecznej w 2019 dla JSTankieta_JST_2019.docx

Ankieta monitorująca rozwój ekonomii społecznej w 2019 dla CIS CIS_ankieta_2019.docx

Ankieta monitorująca rozwój ekonomii społecznej w 2019 dla KIS Ankieta_KIS_-_2019.docx

 

 

Ankieta_do_wypełnienia_dla_podmiotu_ubiegającego_sie_o_certyfikację_Z_P.doc

 Wzory dokumentów do pobrania w Konkursie "Samorząd, Przedsiębiorstwo, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w woj. warmińsko-mazurskim":

1) Załącznik_nr_1_-_Wzór_rekomendacji_dla_Samorządu_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

2) Załącznik_nr_2_Wzór_rekomendacji_dla_Przedsiebiorstwa_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

3) Załącznik_nr_3_Wzór_rekomendacji_dla_Szkoły_przyjaznej_ekonomii_społecznej.DOCX

 mała okładka

 

Podręcznik gry ekonomia społeczna dla nauczyciela - instrukcja_do_gry.pdf

Instrukcja do gry- instrukcja_do_gry ekonomia społęczna.pdf

http://inteligames.eu/ekonomiaspoleczna/instrukcja_do_gry.pdf 

Licznik do gry - licznik_do_gry.pdf

Prezentacja ze spotkań w szkole w Olsztynie- Prezentacja_Ekonomia_społeczna_Warmia_i_Mazury_-_szkoła_2020_.pdf

 

 

Deklaracja_przystąpienia_do_platformy_reintegracyjnej.pdf

Regulamin__Platforma_Współpracy_na_Rzecz_Rozwoju_ES.pdf

 

MONITORING WDRAŻANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJWARMIA I MAZURY

na lata 2015-2020.

RAPORTY ZA DANY ROK

Raport_WPRES_za_2014_r_RPDES.pdf

Raport_WPRES_za_2015_.pdf

Raport_WPRES_za_2016_r.pdf

Raport_WPRES_za_2017_.pdf

Raport_WPRES_za_2018.pdf