W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Olsztynie realizuje działania na rzecz koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Dla sprawnej koordynacji sektora tworzymy sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających  w regionie, obejmujemy wsparciem podmioty ekonomii społecznej w docieraniu do szerszego rynku zbytu. Naszym zadaniem jest inicjowanie współpracy jednostek organizacji pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Tworzenie współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi podmiotami  lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W związku z tym projekt  pozakonkursowy skierowany jest do  400 pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów  działających na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Harmonogram wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” Harmonogram_projektu_Ekonomia_Społeczna_na_Warmii_i_Mazurach_Plan_na_2019_rok_.pdf

Miesiąc 2019 r.

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

organizator

styczeń

1.

styczeń 2019

Prace nad dokumentacją postepowań PZP na 2019 r.

PROJEKT

2.

Styczeń 2019

Prace nad Newsletter nr 10

PROJEKT

3.

Styczeń 2019

Praca nad Raportem Wojewódzkiego Programu Rozwoju  Ekonomii Społecznej

PROJEKT

 

luty

1.

4 luty 2019

Spotkanie monitoringowe OWES Olsztyn

PROJEKT

2.

luty 2019

Doradztwo eksperckie z zakresu tworzenia lokalnych programów usług społecznych/zlecania zadań podmiotom ES

PROJEKT

3.

luty 2019

Praca nad Raportem Wojewódzkiego Programu Rozwoju  Ekonomii Społecznej

PROJEKT

4.

luty 2019

Spotkanie zespołu ds. projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach

PROJEKT

5.

luty 2019

Prace nad dokumentacją postepowań PZP na 2019 r.

PROJEKT

 

marzec

1.

marzec 2019

Doradztwo eksperckie z zakresu tworzenia lokalnych programów usług społecznych/zlecania zadań podmiotom ES

PROJEKT

2.

marzec 2019

Praca nad Raportem Wojewódzkiego Programu Rozwoju  Ekonomii Społecznej

PROJEKT

3.

marzec 2019

Spotkanie branżowe podmiotów ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach

PROJEKT

4.

marzec 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

PROJEKT

 

kwiecień

1.

Kwiecień 2019

1 dniowe spotkanie robocze podmiotów reintegracyjnych KIS/CIS, ZAZ/WTZ

PROJEKT

2.

Kwiecień 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

PROJEKT

3.

Kwiecień 2019

Wizyta studyjna dla podmiotów reintegracyjnych

PROJEKT

4.

 Kwiecień 2019

Praca nad Raportem Wojewódzkiego Programu Rozwoju  Ekonomii Społecznej

PROJEKT

 

5.

Kwiecień 2019

Posiedzenie RKRES – zaopiniowanie Raportu Wojewódzkiego Programu Rozwoju  Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

PROJEKT

 

maj

1.

maja 2019

Spotkanie Kapituły dot. Konkursu „Samorząd, biznes, szkoła przyjazna Ekonomii Społecznej”

PROJEKT

2.

 maja 2019

Wizyta studyjna dla przedstawicieli sektora nauki i edukacji

PROJEKT

3.

 maja 2019

2 dniowe spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne KIS/CIS, ZAZ/WTZ

PROJEKT

4.

maj 2019

Spotkanie kapituły „Zakup prospołeczny”

PROJEKT

5.

maj 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

PROJEKT

 

Czerwiec

1.

 czerwiec 2019

Spotkanie monitoringowe OWES Nidzica

PROJEKT

2.

7czerwca 2019

Konferencja dot. turystyki w Ekonomii – w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną

PROJEKT

3.

 czerwca 2019

Otwarte Dni na Uczelniach Warmińsko-Mazurskich –EUH-E- Elbląg

PROJEKT

4.

czerwca 2019

Wizyta studyjna przedstawicieli ekonomii społecznej z Warmii i Mazur do Hiszpanii

PROJEKT

   5.

czerwca 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

     PROJEKT

 

       
 

Lipiec

Opracowywanie materiałów do kolejne edycji Biuletynu Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 

Sierpień

Opracowywanie materiałów do kolejne edycji Biuletynu Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

 

wrzesień

1.

15 września 2019

WYDANIE BIULETYNU EKONOMIA SPOŁECZNA NA WARMII I MAZURACH

PROJEKT

2.

6 września 2019

Spotkanie monitoringowe OWES Ełk

PROJEKT

3.

12-13-14 września 2019

Forum Inicjatyw Lokalnych- wizyta studyjna do woj. podkarpackiego

PROJEKT

4.

19-20 września 2019

Wizyta studyjna dla OPS, PCPR

PROJEKT

5.

27 wrzesień 2019

I Gala Ekonomii Społecznej w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną

PROJEKT

6.

wrzesień 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

PROJEKT

 

Październik

1.

 października 2019

Spotkanie zespołu ds. współpracy Nauki i ekonomii Społecznej

PROJEKT

2.

października 2019

Wizyta studyjna dla JST

PROJEKT

3.

października 2019

Doradztwo eksperckie z zakresu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

PROJEKT

4.

październik 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

PROJEKT

 

Listopad

1.

listopada 2019

Posiedzenie  Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

PROJEKT

2.

21-22 listopada 2019

Dwudniowe spotkanie Regionalnej Platformy współpracy na rzecz ES

PROJEKT

3.

listopad 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

PROJEKT

 

Grudzień

1.

grudzień 2019

Spotkanie pilotażowe w szkołach, gra planszowa „Ekonomia społeczna”

PROJEKT

2.

6 grudnia 2019

Spotkanie monitoringowe OWES Elbląg

PROJEKT

3.

grudzień 2019

Spotkanie pilotażowe na Uczelniach Warmińsko-Mazurskich

PROJEKT