W dniach 10-11 października 2019 roku w Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych w Kurzętniku w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” odbyło się dwudniowe doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W doradztwie udział wzięło 28 osób.

Celem doradztwa eksperckiego było zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

W pierwszym dniu spotkania ekspert, Pani Agnieszka Nowak wprowadziła uczestników w system zamówień publicznych w kraju. Zostały przedstawione akty normatywne regulujące zamówienia publiczne. Omówiono cechy umowy w zamówieniach publicznych, która ma kluczowe znaczenie oraz przedstawiono konstrukcyjne elementy zamówień publicznych, decydujące o tym jaki jest rodzaj zamówienia. Podano również progi obowiązujące w zamówieniach publicznych. Uczestnicy zostali również wprowadzeni
w tematykę klauzul społecznych. Poznali definicję, rodzaje klauzul społecznych i ich uwarunkowania. Zostały również omówione poszczególne etapy postępowania oparte na przykładach stosowanych w innych województwach.

Drugi dzień spotkania poświęcono szczegółowo problematyce stosowania klauzul społecznych z uwzględnieniem klauzuli pracowniczej, klauzuli zatrudnieniowej, klauzuli zastrzeżonej i klauzuli usługowej. Omówiono również aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, a także korzyści i wyzwania związane z zastosowaniem klauzul społecznych.

Po części teoretycznej odbyły się warsztaty w grupach, podczas których przygotowywano dokumentację postępowania do 30.000 € z uwzględnieniem klauzul społecznych. Istotne okazało się przedstawienie gotowych rozwiązań w tym zakresie.

Doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przyczyniło się do podniesienia wiedzy uczestników w tym zakresie oraz do podniesienia kompetencji w wykonywaniu pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

222