W roku 2016 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadził badanie ankietowe wśród jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącego chęci udziału w cyklu doradztw eksperckich z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W wyniku złożonych deklaracji przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wytypował 16 jednostek do przeprowadzenia doradztwa eksperckiego w ramach projektu pozakonkursowego ROP

W ramach pierwszego bloku tematycznego, 1) wdrożenia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które rozpoczęło się w listopadzie 2016, a  zakończyło się w marcu 2017  odbyło się łącznie 48 spotkań.(3 spotkania po 3 godziny; łącznie 9 godzin wsparcia dla jednej JST). Wsparciem zostały objęte następując JST: Urząd Miejski w Piszu, Urząd Gminy Ełk, Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Miejski w Pasłęku, Urząd Miasta Elbląga, Urząd Miasta Iława, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Urząd Gminy Dąbrówno, Urząd Miasta Kętrzyn, Urząd Miasta w Węgorzewie, Urząd Miasta Mrągowo, Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Urząd Miasta Bisztynek, Urząd Miasta Pasym, Urząd Gminy Rozogi  

Program Klauzul społecznych w zamówieniach publicznych obejmował następujące zagadnienia:

  • Wyjaśnienie znaczenia i roli zamówień publicznych uwzględniających cele społeczne. Podstawy prawne klauzul społecznych i ich stosowanie w praktyce.
  • Klauzule w praktyce – klauzula  zastrzeżona  – klauzula zatrudnieniowa.
  • Omówienie aktualnego orzecznictwa i interpretacji przepisów odnoszących się do klauzul społecznych.
  • Przygotowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia uwzględniającego prawidłowe ujęcie klauzuli społecznej.

W ramach drugiego bloku tematycznego 2) zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej, które rozpoczęło sie w kwietniu 2017, a zakończyło sie 30 czerwca 2017 roku przeprowadzono 48 spotkań (3 spotkania po 3 godziny, łącznie 9 godzin wsparcia dla jednej JST).

Wsparciem zostały objęte następując JST:

Urząd Gminy Mrągowo, Urząd Gminy Sorkwity, Urząd Miejski w Piszu, Urząd Gminy Ełk, Urząd Miasta Ełk, Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Miejski w Pasłęku, Urząd Miasta Elbląga, Urząd Miasta Iława, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Urząd Gminy Dąbrówno, Urząd Miasta Kętrzyn, Urząd Miasta w Węgorzewie, Urząd Gminy Barciany, Urząd Miasta Bisztynek, Urząd Miasta Pasym, Urząd gminy Rozogi.  

 

Program zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej obejmował następujące zagadnienia:

Wprowadzenie do problematyki zlecania usług podmiotom ekonomii społecznej;

Ramy prawne zajęć warsztatowych, w szczególności wskazanie zakresu podmiotowo-przedmiotowego regulacji prawnych;

Szczegółowa analiza potrzeb uczestników w zakresie problematyki zlecania usług podmiotom ekonomii społecznej z uwzględnieniem lokalnej specyfiki danej jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej;

Omówienie najważniejszych zagadnień uregulowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (OPP), w szczególności:

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy OPP;

Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;

Tworzenie i funkcjonowanie rad pożytku publicznego;

Sfera zadań publicznych, a działalność statutowa organizacji pozarządowych;

Ubieganie się o dotację celową na zadanie publiczne;

Stosowane tryby konkursowe;

Działalność nieodpłatna, odpłatna a działalność gospodarcza organizacji pozarządowych;

Umowa zlecenie a umowa o dzieło – zagadnienia cywilne i podatkowe;

Uzyskiwanie statusu OPP z uwzględnieniem korzyści i obowiązków organizacji pozarządowej;

· Problematyka pełnomocnictw stosowanych przez podmioty ekonomii społecznej;

Statut stowarzyszenia – problematyka zakresu przedmiotowego i szczegółowości dokumentu „ustrojowego”;

Przekształcanie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe – wymogi formalno-prawne;

Uprawnienia nadzorcze organu w świetle ustawy prawo stowarzyszeniach;

 Omówienie najważniejszych zagadnień wynikających z ustawy o spółdzielniach socjalnych;

Ustawa o OPP a ustawa o pomocy społecznej;

Problematyka wolontariatu oraz zbiórek publicznych;

Ochrona danych osobowych a wymogi wynikające z ustawy OPP;

Działalność organizacji pozarządowych w sferze pozyskiwania środków publicznych a dostęp do informacji publicznej;

 

Prezentacje z doradztw eksperckich:

HMK_Klauzule_społeczne_w_zamówieniach_publicznych_czesc_I.pdf

HMK_Klauzule_społeczne_w_zamówieniach_publicznych_czesc_II.pdf

Wsparcia doradczego udzielał Pan Hubert Moryson-Kowalski- Radca Prawny Reprezentujący Hmk Kancelaria Radców Prawnych z Warszawy. 

IMG 20170307 123454

IMG 20170307 123618\

IMG 20170307 123716

IMG 20170307 123728IMG 20170307 123755IMG 20170307 123814 1IMG 20170307 123720

IMG 20170329 124224 2 resized 20170329 124727849 Large20170329652 Large

20170329654 Large

 IMG 20170329 124954 resized 20170329 012102588 LargeIMG 20170329 124310 resized 20170329 012109283 Large20170329653 Largeszkola.1.1 JPG Large

szkola Large

IMG 20170627 090121 Large

IMG 20170627 090036 Large

 

 

IMG 20170315 132601 resized 20170317 084926347 Large

IMG 20170315 132637 resized 20170317 084921833 Large

IMG 20170315 095219 resized 20170317 085106806 Large

IMG 20170315 095243 resized 20170317 085109156 Large

20170316637 Large

20170316638 Large

IMG 20170329 091515 Large

20170329647 Large

IMG 20170329 091519 2 Large

IMG 20170328 124446 Large

IMG 20170328 124636 Large