W związku z przedłużająca się sytuacją epidemiczną w Polsce ROPS planuje zorganizować wydarzenia stacjonarne z przedstawicielami środowiska ekonomii społecznej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i  bezpieczeństwa.

Na przełomie października i listopada br.  ROPS planuje przperowadzić zdalne doradztwo on-line z zakarsu stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (klauzul społecznych) przez jednostki samorządu terytorialnego na Warmii i Mazurach. Blok doradczy zakłada wsparcie w formule zarówno podstawowej skierowanej do wszystkich JST, które wyraziły taką potrzebę oraz doradztwo rozszerzone w formule spersonalizowanej-indywidualne dla danej gminy/powiatu.

W listopadzie br. na terenie miasta  Olsztyn planowana jest organizacja  posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES). Głównym celem spotkania będzie analiza sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w dobie trwania pandemii koronawirusa w Polsce, omówienie i konsultacja projektu Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmii i Mazur na lata 2021-20205,  a także  oraz podjęcie dalszych działań służących wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej na tego i innego rodzaju w przyszłości zdarzenia.