SPÓŁKA Z.O.O  NON- PROFIT (nie dla zysku) na Warmii i Mazurach

SPÓŁKA AKCYJNA  NON- PROFIT (nie dla zysku) na Warmii i Mazurach

Spółki non-profit to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Podmioty te mogą prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonowało 15 spółek non-profit, tj.:

1. Przedsiębiorstwo Społeczne - Garncarska Wioska Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce k/Nidzicy,

2. AD REM Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu,

3. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w Działdowie,

4. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,

5. Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie,

6. Naturalna Żywność Sp. z o.o. w Elblągu,

7. Mazurskie Tkaniny Sp. z o.o. w Jedwabnie, 

8. Meblolewik Non-profit Sp. z o.o. w Zagrzewie,

9. Fabryka prezentów Sp. z o.o. w Działdowie,

10. Creative Development Sp. z o.o. w Krotoszynach,

11. Pyszczek i Syla Sp. z o.o. w Rybnie,

12. Santos Cafe Sp. z o.o. w Braniewie,

13. Ascolta Sp. z o. o. w Bartoszycach,

14. Makala Sp. z o.o. w Nowym Mieście Luba

 

Źródło: Opracowanie własne ROPS, stan na 31.12.2019 r.