Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

zaprasza

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, 
a także jednostki samorządu terytorialnego

do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021
 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów podczas ogólnopolskiego wydarzenia prowadzonego w postaci on-line, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

 

 

Przedmiotowy Konkurs organizowany jest w  5 kategoriach:

Kategoria

I. Debiut roku

II. Najlepszy pracodawca

III. Sukces rynkowy

IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PES

PES

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

 


. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:


  1. a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
  2. b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
  3. c) produkcji filmów o działalności laureatów,
  4. d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

  5. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

  6. a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
  7. b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.


W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Termin na składanie wniosków upływa 16 czerwca.

W świetle powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o ww. Konkursie wśród zainteresowanych podmiotów.

W załączeniu przesyłamy ATLAS „OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020”

Więcej informacji na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl