Mimo trwającej w dalszym ciągu epidemii koronawirusa  SARS-COV-2 pragnę serdecznie zachęcić podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur do wzięcia udziału w procesie certyfikacji Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” funkcjonuje w Polsce już od 2010 roku. Jest to system certyfikacji  produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej, dzięki któremu organizacje społeczne zyskują możliwość budowania swojego pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku.  „Zakup Prospołeczny” to  przede wszystkim doskonałe narzędzie promocyjne służące zarówno sprzedaży produktów, jak i usług, a także sposób na pozyskiwanie nowych klientów, partnerów oraz kontrahentów.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” to szczególnie cenne wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej działających na otwartym rynku, za ich społeczny wymiar, wynik finansowy, ale przede wszystkim nagroda za ich dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług i produktów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Znak ma charakter non profit – podmioty ekonomii społecznej, ubiegające się o jego przyznanie, nie muszą wnosić jakichkolwiek opłat za udział w procesie certyfikacji czy późniejsze posługiwanie się znakiem.

Znak daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznie decyzji. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o świadczoną jakość i konkurencyjność.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się zarówno fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, jak i inne podmioty  spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”.

Przyznanie Znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu  poprzez udzielenie licencji na okres 1 roku. Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany posiadaniem Znaku może złożyć wniosek o przedłużenie prawa posługiwanie się Znakiem „Zakup prospołeczny” na kolejny rok.

W związku z chęcią poddania się przez podmiot ekonomii społecznej  procesowi certyfikacji należy w terminie do 16 czerwca 2021 r. złożyć stosowne dokumenty  w  sekretariacie Organizatora tj.: na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A.            
           

Szczegółowe informacje  oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.es.warmia.mazury.pl/zakupy-spoleczne/zasady-przyznawania-znaku.

           

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż podmioty ekonomii społecznej, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji zostaną uroczyście nagrodzone podczas II Gali Ekonomii Społecznej organizowanej w ramach obchodów VIII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniu 8 października 2021 roku w Olsztynie.     

Nadmieniam, iż ROPS w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” planuje  przygotować  materiał filmowy z sylwetkami organizacji posiadających  Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”, który będzie  emitowany zarówno w mediach lokalnych, regionalnych, jak i stronach społecznościowych organizatora wydarzenia.

 Wszelkich informacji dotyczących Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny udziela Pan Dariusz Jóźwiak, specjalista ds. ekonomii społecznej pod numerem telefonu (89) 521-95-23 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..