Szanowni Państwo,

Zachęcamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do zapoznania się ze wstępnym projektem Ustawy o Ekonomii Społecznej.

Poniższy dokument stanowi efekt prac Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS oraz Grupy ds. strategicznych i programowych Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i ma na celu wskazanie głównych kierunków i zagadnień oraz propozycji rozwiązań prawnych związanych z przygotowaniem regulacji ustawowej sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej :: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (ekonomiaspoleczna.gov.pl)

 

Projekt_Ustawy_Ekonomii_SPołecznej_12maja2021_.pdf

PROJEKT_USTAWA_ES_12.05.2021_-_uzasadnienie.pdf

PROJEKT_USTAWA_ES_12.05.2021_-_OSR.pdf