Zdjęcie przedstawia osoby siedzące na krzesłach w sali konferencyjnej w hotelu. Wśród osób  uczestniczących w spotkaniu są zarówno mężczyźni jak i kobiety. Dwie osoby tj.: kobieta i mężczyzna stoją na środku sali przed ekranem multimedialnym.

W dniach 12-13 grudnia 2022 roku  w Mrągowie w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” odbyło się dwudniowe doradztwo eksperckie dla kadry zarządzającej Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w ramach Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej  (WTZ/ZAZ/KIS/CIS/OWES/ŚDS).

Tematyka wsparcia pn.„Zarządzanie zespołem” wynikała z potrzeb przedstawicieli kadry kierowniczej Środowiskowych Domów Samopomocy..

Celem doradztwa eksperckiego było podniesienie kompetencji osobistych kadry zarządzającej związanej z komunikacją w zespole, skutecznym delegowaniem zadań oraz trafnej oceny pracowniczej. Szkolenie poprowadziła Pani Patrycja Kuba, certyfikowana Trenerka Zmiany i Biznesu w Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w Poznaniu.

W pierwszym dniu spotkania ekspert, Pani Patrycja Kuba, dokonała wprowadzenia w  tematykę modelu DISC opisującego cztery główne typy zachowań ludzkich, które wynikają z osobowości i sposobu myślenia oraz percepcji świata. Uczestnicy spotkania wykonali ćwiczenia przy pomocy kwestionariusza osobowościowego Hartmana, rozpoznając w sobie swoje własne cechy. To pozwoliło im dokonać analizy i oceny swojego stylu myślenia w zarządzaniu i negocjacjach.

Uczestnicy zostali również wprowadzeni w tematykę budowania relacji w zespole i wspólnego pokonywania barier za pomocą metody, która nazywana jest „Uszami von Thuna”. Zgodnie z teorią F. Schulz von Thuna komunikat może zostać przekazany oraz usłyszany na czterech różnych płaszczyznach. Właśnie dlatego możliwe jest, że dwie osoby zupełnie inaczej odbiorą ten sam komunikat lub pytanie. Wszystko zależy od tego, które ucho w tym czasie jest bardziej aktywne.

Drugi dzień spotkania poświęcono omówieniu szczegółowo problematyki rozwiązywania konfliktów w zespole,  w tym:

  1. Style myślenia i działania ludzi, a współpraca w zespole.
  2. Komunikacja w zespole pracowniczym.
  3. Delegowanie obowiązków.
  4. Rozwiązywanie konfliktów.
  5. Diagnoza efektywności zespołu- narzędzia oceny pracowników.

Doradztwo eksperckie przyczyniło się do podniesienia wiedzy uczestników na temat  zwiększenia skuteczności we współpracy i osiąganiu celów w przebiegu sytuacji konfliktu oraz poprawy funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, a także w skutecznym zarządzaniu zespołem pracowniczym.

W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy zostal objęci 12 godzinnym doradztwem  z zakresu zarządzania zespołem. W doradztwie udział wzięło łącznie 18 przedstawicieli ŚDS oraz 1 pracownik ROPS, który odpowiadał za koordynację i organizację spotkania.

 Zdjęcie wspólne