Projekt „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025”oraz formularz konsultacji jest dostępny:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem internetowym:

https://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://es.warmia.mazury.pl/ w zakładce: AKTY PRAWNE;
  • w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, pokój 10 A,
    w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
  • bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy
    Głowackiego 17 w Olsztynie, pokój 10 A w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

 

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 89 521 95 52, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie odbędą się spotkania ani konferencje stacjonarne mające na celu skonsultowanie projektu ww. Programu, jednak planuje się zorganizowanie spotkania on-line w I kwartale 2021 roku, w terminie konsultacji. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

 

Projekt_WPRESiS_2021-2025.docx

Projekt_WPRESiS_2021-2025.pdf

Aneks_1_do_Programu_WPRESiS_2021-2025.docx

Aneks_1_do_Programu_WPRESiS_2021-2025.pdf

Formularz_konsultacji.doc