W przedsięwzięcie związane z organizacją wydarzenia zaangażowane było na zlecenie ROPS przedsiębiorstwo społeczne Adrem spółka z.o.o non profit.  Po raz pierwszy w historii projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” konferencja prowadzana była przy udziale tłumaczy języka migowego. Jednocześnie warty podkreślenia jest  fakt, iż transmisję na żywo z wydarzenia można było śledzić na kanale społecznościowym Facebook Stowarzyszenia ESWIP. Moderatorem spotkania był Pan Maciej Bielawski Wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP - ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej.                                                                                                                                     

Głównym celem wydarzenia było podsumowanie ponad 3-letniej realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja skierowana była przede wszystkim do podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu.                                                                                                                         

Konferencję oficjalnie otworzył Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pan Marszałek wyraźnie podkreślił, iż sektor ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach dynamicznie się rozwija i zdobywa coraz więcej zwolenników i interesariuszy, którzy rozumieją jak ważnym narzędziem w kreowaniu polityki społecznej jest przedsiębiorczość społeczna (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółki z.o.o non-profit).                                                                   

Na zaproszenie ROPS w spotkaniu udział wziął  przedstawiciel Departamentu  Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i  Polityki Regionalnej Pan Jakub Schimanek, który zaprezentował założenia projektu Umowy Partnerstwa UE na lata 2021-2027. Umowa partnerstwa jest  najważniejszym dokumentem finansującym  ze środków europejskich działania w obszarze  rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce. Przedstawiciel Ministerstwa  opowiedział także o wyzwaniach stojących przed podmiotami ekonomii społecznej w najbliższych latach.                                                   

Następnie Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentowała kluczowe założenia nowego Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025. Podczas wystąpienia Pani dyrektor podziękowała pracownikom projektu “Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“ za zaangażowanie i skuteczną realizację zaplanowanych działań związanych z koordynacją rozwoju  sektora ekonomii społecznej w regionie.      

Kolejnym punktem programu była prezentacja działań, jakie miały miejsce  podczas 3-letniej realizacji projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach w latach 2018-2021.” Przedmiotowe działania w formie Teleexpresu wydarzeń, kolejno prezentowali: Magdalena Mańkowska – Koordynator projektu - specjalista ds. podmiotów reintegracyjnych, Anna Weiss – Specjalista  ds. ekonomii społecznej, Monika Krzysztoń – Specjalista ds. współpracy z JST, Dariusz Jóźwiak – Specjalista ds. budowania współpracy nauka-biznes-ekonomia społeczna. Pracownicy projektu zaprezentowali najważniejsze działania jakie miały miejsce podczas wydarzeń organizowanych w projekcie
tj.: konferencji, seminariów, wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych, spotkań zespołów powiatowych, kończąc na działaniach związanych z łagodzeniem skutków szalejącej pandemii
COVID-19.                                                                                                                                                   

Na uwagę zasługuje fakt przeprowadzenia największego wydarzenia w środowisku podmiotów ekonomii społecznej jakimi była organizacja w  dniu  27  września 2019 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pierwszej Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.                                                                                                                                              

W dalszej części spotkania  wystąpiła Pani  Maria Wojtacha – Dyrektor Fundacji Internationaler Bund Polska Ekspert- Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, która w telegraficznym skrócie zaprezentowała  najważniejsze zmiany w Nowej Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, które w Polsce weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Podczas  przerwy w konferencji uczestnicy  mieli okazję obejrzeć  serię filmów przygotowanych na zlecenie ROPS przez przedsiębiorstwo społeczne Fundację Mazury Media z Olsztyna. Tematem przewodnim filmów było funkcjonowanie  podmiotów ekonomii społecznej  w trakcie wybuchu pierwszej fali pandemii koronawirusa w Polsce i licznych działań PES z Warmii i Mazur związanych z niesieniem pomocy potrzebującym w czasie trwania walki z COVID-19.

Druga część konferencji poświęcona była  prezentacji doświadczeń i  dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych z naszego regionu.

Pierwszym prelegentem, który wystąpił po przerwie był Pan Artur Ziemacki – Prezes Spółdzielni Socjalnej DOBRA EKONOMIA w Bartoszycach, który opowiedział na przykładzie „Więziennej Piekarni– Co nas nie zabije to nas wzmocni“ o przeciwnościach  z jakimi zmagali się i w dalszym ciągu zmagają się przedsiębiorcy z powodu trwającej pandemii. Jednocześnie Pan Artur opowiedział o nowym przedsięwzięciu, które pozwala z wiarą patrzeć w przyszłość, a mianowicie o „Chlebopakach“ wysyłanych przez spółdzielnię socjalną za pomocą prywatnego kuriera do paczkomatów InPost w Polsce. W obecnych czasach trwania  izolacji i ograniczeń w dostępie do sklepów stacjonarnych, formuła mobilnych wysyłek pieczywa  wydaje się strzałem w przysłowiową dziesiątkę.

Kolejnym prelegentem, który wystąpił był Pan Kamil Purłan – Prezes Fundacji Projekt Arche, który w sposób niekonwencjonalny za pomocą wirtualnego studia  zaprezentował tematykę  innowacyjnych rozwiązań w obszarze przedsiębiorczości społecznej na przykładzie „Jak łączyć przyjemne z praktycznym i pożytecznym? Polskie Innowacje Krok w przyszłość“. Na uwagę zasługuje fakt, iż w prezentowanych materiałach filmowych przez Pana Kamila wystąpił m.in. znany muzyk rockowy Krzysztof Skiba, który opowiadał o ekonomii społecznej – „Dlaczego warto“.

Ostatnim prelegentem podczas piątkowej konferencji był Pan Karol Paszkowski – Fundator Fundacji Innowacja w Ełku, który na przykładzie prowadzonego przez Fundację przedsiębiorstwa społecznego, opowiedział  o ich jubileuszowym pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.  Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo restrykcji i obostrzeń wprowadzanych  przez rząd RP, zdecydowali sie prowadzić mobilny punkt gastronomiczny serwujący kawę, a w późniejszym okresie watę cukrową.  Pan Karol podkreślał, iż celem powołanej fundacji jest  „Poszukiwanie nowych rozwiązań na stare i znane problemy społeczne“. Aktywizowanie osób wykluczonych społecznie, w tym osób młodych, które nie mogą znaleźć stałego zatrudnienia  jest celem nadrzędnym prowadzonej Fundacji.

Spotkanie podsumowała i zakończyła  Pani Jolanta Piotrowska-Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

 

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

 

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające prelegentkę Marię Wojtachę wraz z tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2

Zdjęcie przedstawiające Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina wraz z moderatorem Macieje Bielawskim oraz tłumaczem języka migowego podczas konferencji podsumowującej Projekt Ekonomii Społecznej 2