W dniach 8-9 września 2022 roku w Hotelu HAMPTON by HILTON w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” odbyło się dwudniowe doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych, według stanu od 1 stycznia 2021 roku.

Celem doradztwa eksperckiego było zapoznanie uczestników z tematyką systemu zamówień publicznych w Polsce oraz z aspektami społecznymi w zamówieniach publicznych zgodnie z nową ustawą.

W pierwszym dniu spotkania ekspert, Pan Łukasz Chlebny, dokonał wprowadzenia w  tematykę ekonomii społecznej na podstawie nowo uchwalonej ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej.

Uczestnicy zostali również wprowadzeni w tematykę klauzul społecznych.

Omówiono spektrum korzyści, takie jak: zatrudnienie, równość szans, godna praca, sprawiedliwy handel czy włączenie społeczne osób wykluczonych, którym mogą służyć społeczne zamówienia publiczne stosowane w JST. Omówiono cechy umowy w zamówieniach publicznych, która ma kluczowe znaczenie oraz przedstawiono konstrukcyjne elementy zamówień publicznych, decydujące o tym jaki jest rodzaj zamówienia.

Drugi dzień spotkania poświęcono szczegółowo problematyce stosowania klauzul społecznych z uwzględnieniem klauzuli pracowniczej, klauzuli zatrudnieniowej, klauzuli zastrzeżonej i klauzuli usługowej na konkretnych przykładach. Omówiono również aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, a także najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach. Istotne okazało się przedstawienie gotowych rozwiązań w tym zakresie.

Dodatkowo ekspert przedstawił zagadnienia dotyczące świadomości ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych. Na konkretnych przykładach przedstawił sytuacje, których należy unikać w komunikacji z wykonawcami. Tak zwane pułapki w komunikacji z wykonawcami mogą narazić zamawiającego na udział w przestępstwie gospodarczym.

Doradztwo eksperckie z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przyczyniło się do podniesienia wiedzy uczestników w tym zakresie oraz do podniesienia kompetencji w wykonywaniu pracy na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Zdjęcie przedstawia  stojącego mężczyznę przy ekranie multimedialnym. Na zdjęciu widać także siedzące w sali szkoleniowej kobiety i mężczyzn, którzy słuchają prelekcji  eksperta

Zdjęcie przedstawia  siedzących mężczyzn i kobiety w sali szkoleniowej, którzy słuchają prelekcji  eksperta

Zdjęcie przedstawia  siedzących mężczyzn i kobiety w sali szkoleniowej, którzy słuchają prelekcji eksperta

Zdjęcie przedstawia  stojącego mężczyznę oraz siedzące kobiety w sali szkoleniowej, które słuchają prelekcji  eksperta