Zdjęcie przedstawia siedzące osoby tj. mężczyźni i kobiety w sali szkoleniowej w podmiocie ekonomii społecznej w Elblągu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 zorganziował  w dniach 8-9 czerwca  2022 r.  2-dniową wizytę studyjną  do Elbląga dla przedstawicieli Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z Warmii i Mazur (RKRES). 

Podczas dwudniowej wizyty studyjnej odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu, a także przedstawiciele RKRES wizytowali wybrane podmioty ekonomii społęcznej m. in. Centrum Integracji Społęcznej "Dom Pod Cisem" prowadzone przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu, a także Przedsiębiorstwo Społeczne Spólkę z o.o. non profit Natrualną Żywnośc oraz Elbląskie Centrum Usług Społecznych przekształcone w lipcu ubiegłego roku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

W trakcie dwudniowej wizyty studyjnej przedstawiciele Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej spotkali się również z przedstawicielami francuskiego Stowarzyszenia Rich'ESS, które prowadzi polski odpowiednik Ośrodka Wsparca Ekonomii Społecznej we Francji.  Stowarzyszenie Rich'ESS realizuje działań związane ze wspieraniem rozwoju ekonomii społecznej w regionie Bretania. 

Dyrektor Stowarzyszenia Rich'ESS Pan Patrice Henaff zaprezentował uczestnikom spotkania model francuskiej ekonomii społecznej.

Rich`ESS to interaktywna sieć francuskiej gospodarki społecznej i solidarnej, która skupia podmioty ekonomii społecznej i solidarnej w regionie. Organizacja Rich`ESS łączy struktury, które oprócz statusu społecznego mają na względzie w swojej działalności wartości solidarności społecznej. Stowarzyszenie realizuje działania społeczne oraz opowiada się za innym sposobem patrzenia na gospodarkę łącząc struktury działające w służbie człowieka. Predstawiciel z Francji zaprezentował również projekt oferujący wsparcie ludziom mającym pomysł na utworzenie nowego przedsiębiorstwa zgodnie z zasadą - od pomysłu do przedsiębiorcy. Wsparcie związane z tworzeniem projektu przyszłego przedsiębiorstwa społecznego jest procesem, który składa się z etapów:

  1. Pomysłodawca - „od pomysłu do projektu“, czyli pojawienie się pomysłodawcy -  pomysł na tym etapie zostaje spersonalizowany, pomyslodawca bierze udział w warsztatach, tworzy i przedstawia wypracowany projekt.
  2. Inkubator - „od lidera projektu do przedsiębiorcy“ – pomysłodawca uzyskuje wsparcie indywidualne i zbiorowe, na tym etapie odbywa się analiza możliwości i ocena wykonalności przedsięwzięcia, a także poszukiwanie rozwiązań finansowych.
  3. Odkrywca – „platforma innowacji społecznych” - identyfikacja potrzeby społecznej w danym regionie, kwalifikacja potrzeby i realizacja badania możliwości przyszłego przedsiębiorstwa, identyfikacja lidera projektu.

 Zdjęcie przedstawia siedzące osoby tj. mężczyźni i kobiety w sali szkoleniowej w podmiocie ekonomii społecznej w Elblągu

Zdjęcie przedstawia siedzące osoby tj. mężczyźni i kobiety w sali szkoleniowej w podmiocie ekonomii społecznej w Elblągu

Zdjęcie przedstawia siedzące osoby tj. mężczyźni i kobiety w sali szkoleniowej w podmiocie ekonomii społecznej w Elblągu