Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Osoby te siedzą przy stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety i mężczyźni.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 25-26 maja 2022 r. zorganizował 2-dniowe spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“.  

Spotkanie odbyło się w Dobrym Mieście i było skierowane  do członków Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej,  tj.: KIS/CIS/WTZ/ZAZ. Głównym celem spotkania było dalsze wzmacnianie sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych oraz wymiana doświadczeń i informacji w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej podmiotów reintegracyjnych w obszarze usług społecznych.

Podczas dwudniowego  wydarzenia, uczestnicy spotkania zapoznali się z prelekcjami  o szerokim spektrum tematycznym w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Katarzyna Koplińska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie oraz Piotr Kubarewicz przewodniczący Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Następnie Pani dyrektor ROPS  zaprezentowała uczestnikom spotkania aktualny stan rozwoju ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Pani dyrektor szczególną uwagę poświęciła działaniom realizowanym przez podmioty ekonomii społecznej prowadzące reintegrację społeczno-zawodową.

W dalszej szczęści spotkania wystąpił Pan Mateusz Szkardziński Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który po krótce przedstawił i omówił  realizowane  nabory konkursów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kolejnym prelegentem, który uczestniczył w spotkaniu była Pani Katarzyna Sadło z firmy „ Projekciarnia”, która zaprezentowała zagadnienia związane z aspektami praktycznymi wprowadzenia Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla podmiotów trzeciego sektora- ze szczególnym uwzględnieniem dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

W trakcie spotkania wystąpił także w formie on-line Pan Cezary Miżejewski- krajowy ekspert polityki społecznej, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, który zaprezentował tematykę dotyczącą deinstytucjonalizacji, włączania sektora ekonomii społecznej w rozwój usług społecznych, a także opowiedział jak zapewnić sprawny procesu koordynacji  rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji w regionie.

Ostatnim prelegentem w pierwszym dniu spotkania był pan Bartłomiej Głuszak- Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, który poprowadził warsztat poświęcony wypracowaniu regionalnych rekomendacji dot. planowania usług społecznych w nowym okresie programowania  UE na lata 2021-2027.

W drugim dniu spotkania Joanna Czułowska doradca kluczowy/ biznesowy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Nidzicy zapoznała uczestników z tematyką dotyczącą prawnych aspektów  związanych z zakładaniem  i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego na przykładziespółki z o. o. non profit.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Regionalnej Platformy Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej zapoznali sie z dobrymi praktykami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

O możliwości realizacji usług społecznych w  gminie przez podmioty ekonomii społecznej  na przykładzie spółdzielni socjalnej Kuźnia z Dobrego Miasta  opowiedziała Pani Marta Parzonka – Prezes Spółdzielni Socjalnej Kuźnia w Dobrym Mieście.

Kolejnym prelegentem, który opowiedział o dobrych przykładach realizacji usług społecznych na rzecz gminy przez lokalny podmiot ekonomii społecznej był Pan Piotr Baczewski - Prezes Spółdzielni socjalnej TRADYCJA z Górowa Iławeckiego.

Na zakończenie spotkania wystąpiła Pani Magdalena Mańkowska oraz Pan Dariusz Jóźwiak pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie,  którzy zaprezentowali kalendarz wydarzeń ROPS oraz opowiedzieli o planowanych działaniach zaplanowanych w ramach projektu pozakonkursowego  „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach.“  

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem Piotra Kubarewicza, przewodniczącego  Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, który opowiedział o wyzwaniach i oczekiwaniach członków sieci na kolejne jesienne spotkanie członków platformy w dniach 13-14 października 2022 roku w Mrągowie.

 

 

Zdjęcie przedstawia dwie osoby stojące przy ekranie multimedialnym w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Na zdjęciu widać także osoby te siedzą przy stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety i mężczyźni.

 Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Osoby te siedzą przy stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

 

Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Osoby te siedzą przy stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Zdjęcie przedstawia kobietę siedzącą przy laptopie w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście

Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Na zdjęciu widać także osoby siedzące przy stole słuchające wykładu prelegenta.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Na zdjęciu widać także osoby siedzące przy stole słuchające wykładu prelegenta.

Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Osoby te siedzą przy stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

 

Zdjęcie przedstawia kobietę stojącego przy ekranie multimedialnym w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Na zdjęciu widać także osoby siedzące przy stole słuchające wykładu prelegenta.

Zdjęcie przedstawia kobietę stojącego przy ekranie multimedialnym w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Na zdjęciu widać także osoby siedzące przy stole słuchające wykładu prelegenta.

Zdjęcie przedstawia kobietę przy laptopie a obok znajduje się ekran multimedialny w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście..

 Zdjęcie przedstawia 4 osoby znajdujące się w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Osoby te siedzą przy stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście. Na zdjęciu widać także osoby siedzące przy stole słuchające wykładu prelegenta.

Zdjęcie przedstawia kobietę stojącą na tle ekranu multimedialnego w sali szkoleniowej w Hotelu w Dobrym Mieście.

Zdjęcie przedstawia biała kartkę z flipchart na której znajdują sie informacje ze spotkania.

Zdjęcie przedstawia biała kartkę z flipchart na której znajdują sie informacje ze spotkania.

Zdjęcie przedstawia biała kartkę z flipchart na której znajdują sie informacje ze spotkania.