Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej Ełckiego Centrum Rewitalizacyjnego. Osoby spożywają posiłek. Wśród tych osób są zarówno kobiety i mężczyźni.

 W dniu 30 czerwca 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Adelfi spotkanie monitoringowe przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Spotkanie odbyło się  w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w siedzibie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ul. Kościuszki 27a.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele czterech OWES z województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: Stowarzyszenia ADELFI w Ełku, Stowarzyszenia WAMA-COOP w Olsztynie, Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. oraz Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu.

Głównym celem spotkania było zmonitorowanie postępu realizowanych działań w ramach  projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach, a także omówienie spraw bieżących związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

 Spotkanie oficjalnie otworzyła Pani Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która przystąpiła do omówienia spraw bieżących dotyczących obszaru włączenia społecznego z perspektywy regionalnej.

Następnie Katarzyna Koplińska poinformowała o tym, iż w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Strategii Rozwoju Usług Społecznych polityki publicznej do roku 2030 ROPS przygotowuje się do opracowania Regionalnego planu rozwoju usług społecznych.  W tym celu zostanie powołany zarządzeniem dyrektor ROPS zespół roboczy odpowiedzialny za opracowanie ww. planu, składający się z przedstawicieli większości bur ROPS.

Następnie odbyła się prezentacja poszczególnych przedstawicieli OWES w zakresie postępu realizacji założonych wskaźników w projektach EFS.

W trakcie spotkania odbyła się dyskusja na temat branż, w których powstają nowe miejsca pracy. Przedstawiciele OWES wskazali, że branże są zróżnicowane, najwięcej jest firm gastronomicznych, turystycznych, a także świadczących usługi opiekuńcze. W tym miejscu Pani Magdalena Horyd- koordynator projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” poruszyła temat potrzeby rozwijania usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim poprzez tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej w zakresie szeroko rozumianych usług społecznych. OWES-y powinny traktować priorytetowo ten obszar. Nie będzie to jednak możliwe bez odpowiedniego zrozumienia przez władze samorządowe korzyści, jakie przynosi ekonomia społeczna w społecznościach lokalnych.  Dlatego ważna jest nieustanna edukacja przedstawicieli JST z tego zakresu, jak również rozwijanie powiatowych zespołów ds. es.

Podczas spotkania OWES-y podzieliły się dobrymi przykładami świadczenia usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej:

Następnym punktem programu spotkania monitoringowego  było omówienie Ustawy o ekonomii społecznej- czyli dyskusja o tym, co ten dokument zmienia w dotychczasowych działaniach OWES, ROPS.  Na spotkaniu akcentowano także potrzebę zacieśnienia współpracy OWES z KIS i CIS w związku z możliwością świadczenia usług reintegracji na rzecz pracowników przedsiębiorstw społecznych przez ww. podmioty.  

W dalszej części spotkania Pani Magdalena Horyd zaprezentowała  kalendarz wydarzeń i inicjatyw zaplanowanych w ww. projekcie ROPS na rok 2022 w  projekcie „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”.

Następnie Pani Kamila Guzewicz z Adelfi opowiedziała o interesującej inicjatywie wdrożonej przez Stowarzyszenie Adelfi pn. „Inicjatywa Łącznik” i działającej już od 3 lat. Społeczna kooperatywa skupia ponad 20 lokalnych rolników z okolic Ełku, Giżycka, Starych Juch, Olecka i Suwałk oraz około 300 odbiorców żywności. Inicjatywa chce się rozwijać i tworzy obecnie platformę internetową w formule sklepu internetowego, na której odbiorcy będą mogli zamawiać produkty prosto do swojego domu. Uczestnicy spotkania mogli skosztować pyszne ekosery, miody i kiszonki oraz inne wyroby pochodzące od rolników zrzeszonych w ramach „Inicjatywy Łącznik”.

Na zakończenie spotkania odbył się  warsztat animacyjny dla uczestników spotkania poprowadzony przez Urszulę Trubacz- prezes Stowarzyszenia Adelfi,  terapeutę dźwiękiem i wibracjami. Pani Ula przygotowała wyjątkowy relaksacyjny koncert przy użyciu mis tybetańskich i gongów, co pozwoliło na redukcję stresu i oczyszczenie myśli.

 

 Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej Ełckiego Centrum Rewitalizacyjnego. Osoby te siedzą przy dużym stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety i mężczyźni.

Zdjęcie przedstawia dwie kobiety i jednego mężczyznę robiącego zdjęcie aparatem fotograficznym. Osoby te stojące przy stole, na którym znajduje się słodki poczęstunek, w tym ciastka, wafelki, małe słoiczki z konfiturą owocową.

Zdjęcie przedstawia osoby znajdujace się w sali szkoleniowej Ełckiego Centrum Rewitalizacyjnego. Osoby te siedzą przy dużym stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety i mężczyźni.

Zdjęcie przedstawia dwie kobiety siedzące w sali szkoleniowej Ełckiego Centrum Rewitalizacyjnego. Kobiety oglądają przedmiotu przypominający misę metalową.

Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej Ełckiego Centrum Rewitalizacyjnego. Osoby spożywają posiłek. Wśród tych osób są zarówno kobiety i mężczyźni.

Zdjęcie przedstawia osoby znajdujące się w sali szkoleniowej Ełckiego Centrum Rewitalizacyjnego. Osoby te siedzą przy dużym stole. Wśród tych osób są zarówno kobiety i mężczyźni.