Zdjęcie przedstawia stojących uczniów szkoły nr 5 z Ełku, kobiety i mężczyźni, którzy stoją na drewnianej werandzie budynku oglądających pokaz tańca z ogniem wykonywanego przez pracownika Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno w Kurzętniku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego samorządu województwa pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ współfinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zorganizował wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej dla przedstawicieli szkół z Warmii i Mazur.

Niniejsze działanie było następstwem zorganizowanego i rozstrzygniętego podczas II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w 2021 roku, Konkursu pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.”  W ramach przedmiotowego konkursu w kategorii Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej, samorząd województwa  ufundował nagrodę dla  laureatów w postaci możliwości wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej.

Wobec powyższego w dniach 20-22 czerwca br.  ROPS zorganizował  dla uczniów i opiekunów  trzy  wizyty studyjne do podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu. 

Głównym celem organizowanych wizyt studyjnych było poznanie dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na terenie Warmii i Mazur. Podczas wizyty studyjnej uczniowie zostali zapoznani z tematyką przedsiębiorczości społecznej oraz szerokim znaczeniem sektora obywatelskiego w rozwoju gospodarki społecznej  w Polsce.

W  dniu 20 czerwca 2022 r. Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku udał się na wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej  prowadzącej Przedsiębiorstwo Społeczne pn. Kacze Bagno - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych koło Kurzętnika. Uczestnicy zwiedzili przedsiębiorstwo społeczne i dowiedzieli się, w jaki sposób realizowane są działania i inicjatywy polegające między innymi na edukacji opartej na założeniach pedagogiki alternatywnej i prowadzeniu animacji społecznej. Kacze Bagno to miejsce inspiracji, nauki i zabawy. Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Ełku wzięli udział w warsztatach ceramicznych i warsztatach gry na bębnach afrykańskich. Zwiedzili budynek, który powstał po starej oborze i jest wewnątrz skonstruowany w formie okrętu gdzie młodzież ma okazję doświadczyć morskiego wychowania polegającego na kształtowaniu charakterów, rozwoju osobowości, zdolności organizacyjnych i personalnych. 

W dniu 21 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 311,  XI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9  w Olsztynie udały się na wizytę studyjną do Stowarzyszenia Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA prowadzącego Przedsiębiorstwo Społeczne pn. Źródlana Wioska w Łynie.  Głównym celem realizacji zadań stowarzyszenia jest kreowanie wsi tematycznej wokół rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny im. profesora Romana Kobendzy oraz promowanie Akademii Młodzieżowych Liderów. Podczas spotkania z prezesem stowarzyszenia, Panem Dariuszem Grzebałą, uczniowie poznali historię, inicjatywy i sposób funkcjonowania stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia poruszył ważne kwestie dotyczące przedsiębiorczości społecznej. Młodzież miała również okazję uczestniczyć w warsztatach mydlarskich oraz poznać walory przyrodnicze rezerwatu. Podczas godzinnego przemarszu do źródeł Łyny uczniowie zobaczyli ogromną różnorodność drzew i krzewów porastających rezerwat, a także poznawali zadania i działalność przedsiębiorstwa społecznego.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zespół Placówek Edukacyjnych  w Olsztynie udał się na wizytę studyjną do Przedsiębiorstwa Społecznego  „Garncarska Wioska” w Kamionce koło Nidzicy.

Uczestnicy wizyty studyjnej zostali zaznajemieni z tematyką przedsiębiorczości społecznej  podczas zwiedzania podmiotu ekonomii społecznej, w tym  gry terenowej w „Rajskim Ogrodzie” i warsztatów ceramicznych w pracowni garncarskiej. Uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję poznać przedsiębiorstwo społeczne wraz z wioską tematyczną działającą na terenie wsi Kamionka koło Nidzicy. Na terenie wioski uczestnicy zwiedzili garncarnię, kuźnię mazurską, zabytkową stodołę ze sprzętami rolniczymi i gospodarstwa domowego oraz muzeum „Skarby Ziemi” z kolekcją cennych minerałów i skamieniałości. Na zakończenie wizyty w gospodzie znajdującej się na terenie „Gancarskiej Wioski” uczestnicy wizyty mieli okazję poznać tradycyjne smaki kulinarnych specjałów regionalnej kuchni. 

 

Zdjęcie przedstawia mężczyznę trzymającego metalowy łańcuch. W tle widać młode osoby. Są to uczniowie szkoły. Wśród nich są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Zdjęcie przedstawia siedzące młode osoby. Są to uczniowie szkoły. Wśród nich są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

Zdjęcie przedstawia młode osoby stojące w pomieszczeniu w którym znajdują sie drewniane piętrowe łóżka.

Zdjęcie przedstawia w pomieszczeniu młode osoby siedzące na krzesłach i grające na bębnach afrykańskich wykonanych z koziej skóry.

 Zdjęcie przedstawia w pomieszczeniu młode osoby siedzące na krzesłach i grające na bębnach afrykańskich wykonanych z koziej skóry.

Zdjęcie przedstawia w pomieszczeniu młode osoby wyrabiające z gliny jakieś przedmioty. Osoby te siedzą na krzesłach w pracowni .

 Zdjęcie przedstawia w figurkę z gliny przypominająca jakieś zwierzę. Obok widać drewniany wałek.

 Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na dworze i trzymającego metalowy łańcuch z płonącymi na końcu kulami.

Zdjęcie przedstawia stojące młode osoby na werandzie. Są to uczniowie szkoły. Wśród nich są zarówno kobiety jak i mężczyźni.

zdjęcie przedstawia strumień - potok z którego leje się woda.zdjęcie przedstawia las, zielone rośliny i tabliczkę z napisem

Zdjęcie przedstawia zieloną łąkę, na której stoi mały domek na którym wisi baner z napisem Źródlana Wioska

Zdjęcie przedstawia zbiornik wodny znajdujący sie w bliskim sąsiedztwie zielonego lasu Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego na tle ścianki multimedialnej w zamkniętej sali, w której siedzą przy stolikach młodzi chłopcy i dziewczynki

 Zdjęcie przedstawia salę w której znajdują się młodzi ludzie chłopcy i dziewczęta, którzy siedzą przy dużym stole w trakcie warsztatów mydlarskich

Zdjęcie przedstawia las i grupę młodych ludzi kobiety i mężczyźni idących leśną ścieżką na wycieczkę

Zdjęcie przedstawia grupę młodych ludzi kobiety i mężczyzn znajdujących sie w lesie

 Zdjęcie przedstawia drewniany amfiteatr na scenie, którego stoją uczniowie tj. dziewczynki i chłopcy wraz z opiekunami

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców stojących i kucających na tle budynku drewnianego, który zlokalizowany jest we Wiosce Garncarskiej w Kamionce

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców stojących i kucających na tle drzew i krzewów, który zlokalizowany jest we Wiosce Garncarskiej w Kamionce

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców wypełniających długopisami zadania dot. poszukiwania skarbów we Wiosce Garncarskiej w Kamionce

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców zwiedzających drewniany budynek, który znajduje się we Wiosce Garncarskiej w Kamionce

 Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców zwiedzających wystawę kamieni szlachetnych i innych okazów histerycznych wykopany z terenu Wioski Garncarskiej i okolic Kamionki

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców zwiedzających wystawę budek lęgowych znajdujących się na murowanym z cegły budynku zlokalizowanym  na terenie Wioski Garncarskiej i okolic Kamionki

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców znajdujących się przed wejściem zrobionym z krzewów i roślin do rajskiego ogrodu znajdującego się na terenie Wioski Garncarskiej i okolic Kamionki

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców idących po drodze zrobionej z kamieni w rajskim ogrodzie. W rękach osoby te trzymają mapy i zadania do wykonania w celu znalezienia skarbów ukrytych na terenie Wioski Garncarskiej i okolic Kamionki

Zdjęcie przedstawia młodych ludzi dziewczęta i chłopców siedzących przy stole, który jest nakryty białym obrusem. Osoby te są w trakcie zajęci artystycznych z malowania i zdobienia wyrobów z gliny wytworzonych na terenie Wioski Garncarskiej w Kamionce