Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego  pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” planuje przeprowadzić cykl zdalnych  doradztw eksperckich z zakresu budowania marki "brandingu" ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Przedmiotowe działanie realizowane będzie w  ramach zadania "Budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ekonomii społecznej w regionie.

Celem głównym przedmiotowego działania będzie wzmocnienie pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej w regionie, poprzez zachęcenie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z regionu, do dobrowolnego włączenia się w proces zbudowania "wspólnej marki" ekonomii społecznej.

W ramach przedmiotowego działania zaplanowano dwuetapowy proces konsultacyjno- doradczy z zewnętrznym ekspertem, którego zadaniem będzie opracowanie marki "brandingu" ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. W ramach pierwszego etapu zaplanowano  stworzenie/opracowanie znaku graficznego (Brandu- infografiki- Layout) wraz z nośnym hasłem określającym przedsiębiorstwa społeczne z Warmii i Mazurach.                                                              

W ramach drugiego etapu zaplanowano udział eksperta w roli ewaluatora, którego zadaniem będzie wyselekcjonowanie (bądź stworzenie nowych) produktów spośród oferowanych już w sprzedaży  przez podmioty ekonomii społecznej z Warmii i Mazur. Kolejnym krokiem w ww. procesie będzie  opracowanie katalogu produktów oferowanych pod wspólną "nową" marką ekonomii społecznej. W kolejnych etapach planowane jest opracowanie strategii promocji  i sprzedaży wytworzonych produktów.                                                                                          

Podczas spotkań zdalnych on-line z ekspertem, zainteresowani przedstawiciele sektora ekonomii społecznej zostaną zaznajomieni z następującymi zagadnieniami dotyczącymi m.in.: tworzenia wizerunku, brandingu marki uwzględniający czas od momentu nazwania produktu po cały cykl jego funkcjonowania na rynku, badanie potrzeb, wyborów nabywców, tworzenie projektów produktów, skuteczny desing, projektowanie i wybór znaków towarowych, proces wprowadzenia produktów na rynek, aspekty zarządcze podczas organizacji pracy, podział kompetencji, strategia marketingowo-promocyjna, polityka cenowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna marki, a także kanały dystrybucji produktu.

Jednocześnie zadaniem eksperta będzie również przeprowadzenie wstępnego audytu potencjału wybranych podmiotów ekonomii społecznej pod względem parku maszynowego, technologii produkcji, zasobów, oferty produktowej oraz bliższego i dalszego otoczenia rynkowego.

ROPS w ramach powyższego działania służącego budowania pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, planuje przeprowadzić łącznie 20 godzin w dwóch cyklach doradczych, tj.: 10 spotkań po 4 godz.

Pragniemy podkreślić, iż nasza propozycja współpracy skierowana jest przede wszystkim to tych podmiotów ekonomii społecznej, które na co dzień produkują, wytwarzają produkty przemysłowe, a nie produkty  przeznaczone do konsumpcji np. gastronomia, catering itd.

Szczególnie zachęcamy do udziału w przedmiotowym doradztwie Zakłady Aktywności Zawodowe, Warsztaty Terapii Zajęciowe, Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych, a także Centra Integracji Społecznej prowadzące działalność gospodarczą.

W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy aby powstało konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, które produkowały by dobro pod wspólna marką ekonomii społecznej.

Nadmieniam, iż jest to pilotaż, który Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie chciałby przeprowadzić na zainteresowanej grupie podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Naszym celem działania jest powstanie flagowej marki ekonomii społecznej na wzór "KLUNKRY WIELKOPOLSKIE", które zainicjował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu wraz z wybranymi przedstawicielami Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z ww. produktem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.klunkrywielkopolskie.pl oraz www.youtube.com/watch?v=Ffdb4Hqcdhk.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Pan Dariusz Jóźwiak specjalista  ds. budowania współpracy nauka-biznes-ekonomia społeczna pod  nr tel. 89 521-95-23.

 Zaproszenie_do_współpracy_na_rzecz_budowania_marki_ekonomii_społecznej_na_Warmii_i_Mazurach.pdf

Harmongoram zaplanowanych spotkań z ekspertem Panią Laurą Andrukiewicz- dyrektorem zarządzającym marką WellDone – Dobre Rzeczy® autorką marki WELL DONE. Pani Laura  na co dzień pracuje w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna https://www.fundacjabycrazem.pl/pl/o-fundacji.html .

27.01.2021 - 8:00-12:00

01.02.2021 - 8:00-12:00

03.02.2021 - 8:00-12:00

08.02.2021 - 8:00-12:00

10.02.2021 - 8:00-12:00

12.02.2021 - 8:00-12:00

15.02.2021 - 8:00-12:00

17.02.2021 - 8:00-12:00

19.02.2021 - 8:00-12:00

22.02.2021 - 8:00-12:00