Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca do zapoznania się z materiałami filmowymi  dot. budowanie pozytywnego wizerunku  podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.  Materiały filmowe zostały przygotowane przez Przedsiębiorstwo Społeczne Fundację Mazury Media z Olsztyna w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy filmy:

 1. Spółdzielnia Socjalna ,,Mamamija"

https://www.youtube.com/watch?v=kdzLcidY8nU

 

2. Fundacja ,,Żółty szalik"

https://www.youtube.com/watch?v=D4aRaTuhDdk

 3. Spółdzielnia Socjalna ,,Humanus"

https://www.youtube.com/watch?v=3TvJ0H3KLNE

 4. Spółdzielnia Prekursor w Wydminach  oraz  Spółdzielnia ,,Lepiej" w Miłkach

https://www.youtube.com/watch?v=Rui4z83Fyz0

 

5. Spółdzielnia Socjalna ,,Opoka"

https://www.youtube.com/watch?v=rg0pu1-9V0g

 

 

 

Polecamy również materiał filmowy o Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomagającej przedsiębiorcom z Warmii i Mazur przetrwać koronawirusowy kryzys
Zobacz film- FILM FOSA

 

Lokalane Media o ekonomii społecznej