Formularz zgłoszeniowy   dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach projektu pt."Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach 2018-2021"

Formularz_Zgłoszeniowy_na_potrzeby_doradcze_uczestników_projektu_Ekonomii_Społecznej_docx

 

 

Ankieta skierowana do przedstawicieli CIS z Warmii i Mazur CIS_ANKIETA_31.12.2020.docx

Ankieta skierowana do przedstawicieli KIS z Warmii i Mazur KIS_ ANKIETA-_31.12.2020.docx

Ankieta skierowana do przedstawicieli spółdzielni socjalnych z Warmii i Mazur  - Ankieta_Spółdzielnia_Socjalna_31.12.2020.DOCX

Ankieta skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - Ankieta_JST_31.12.2020.DOCX

 

Obowiązek informacyjny RODO  - Klauzula_Informacyjna_RODO.pdf

 

Projekt_Ustawy_Ekonomii_Społecznej_12 maja 2021.pdf

PROJEKT_USTAWA_ES_12.05.2021_-_uzasadnienie.pdf