W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Olsztynie realizuje działania na rzecz koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Dla sprawnej koordynacji sektora tworzymy sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających  w regionie, obejmujemy wsparciem podmioty ekonomii społecznej w docieraniu do szerszego rynku zbytu. Naszym zadaniem jest inicjowanie współpracy jednostek organizacji pomocy społecznej z podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Tworzenie współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi podmiotami  lokalnymi w zakresie stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej. W związku z tym projekt  pozakonkursowy skierowany jest do  400 pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów  działających na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. 

Harmonogram spotkań organizowanych przez ROPS w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“   na 2020 rok.

 

Miesiąc 2020 r.

lp.

Data spotkania/ konferencji

Temat spotkania/konferencji/wydarzenia

organizator

 

Lipiec

1.

17.07.2020 r.

            Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025 w formule zdalnej

ROPS

2.

7.07.2020r.

udział w debacie Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym – w formie zdalnej

MRPiPS

3

8.07.2020 r.

Dystrybucja maseczek- Elbląg, Braniewo, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Kętrzyn, Mrągowo;

ROPS

4

9.07.2020r.

Dystrybucja maseczek- Giżycko, Węgorzewo, Gołdap, Olecko, Ełk, Pisz

ROPS

5

10.07.2020 r.

Dystrybucja maseczek - Ostróda, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Nidzica, Szczytno

ROPS

6

2.07.2020r.; 16.07.2020r.,

Spotkania z OWES-ami w formie wideokonferencji 

ROPS

 

Sierpień

1

5  do 13 sierpnia 2020

Dystrybucja przyłbic ochronnych woj. warmińsko-mazurskie

ROPS

2

13.08.2020r.,

Spotkanie z OWES-ami w formie wideokonferencji 

ROPS

 

Wrzesień

1

2.09.2020r. 

Spotkanie z OWES-ami w formie wideokonferencji 

ROPS

2

3.09.2020 r.

Konferencja on-line nt. koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym

3

14-15 września

spotkanie podmiotów prowadzących świetlice wiejskie „Dobre Miejsca” w Worlinach

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

4

10-11 września

Spotkanie zespołu ds. opracowania WPRES 2021-2025

Osada Danków - Wielimowo

5

18 września

Udział w IX Forum Inicjatyw Lokalnych

FAS- Osada Danków

6

28-29 września

Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Osada Danków - Wielimowo

 

Październik

1

X

Opracowanie koncepcji budżetu projektu w 2021 r.

PROJEKT

2

X

Opracowywanie WPRES na lata 2021-2025

PROJEKT

3

X

Opracowanie szacowania wartości zamówień.

PROJEKT

 

Listopad

1

XI

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

PROJEKT

2

XI

Konsultacje społeczne WPRES

PROJEKT

3

19, 21, 24, 25, 26, 27 listopada 2020 r.

Doradztwo online z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla JST

PROJEKT

 

Grudzień

1

 8-9 grudnia 2020 r

Doradztwo online z zakresu "zarządzania sobą w zmianie” skierowane dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych tj.  CIS, KIS

PROJEKT

2

4, 9 rudnia 2020 r.

Doradztwo online z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla JST

PROJEKT

                             W dniach   11 16 grudnia 2020 r.                                           Doradztwo on-line dla WTZ – Idea budowania „kręgów wsparcia” i tworzenia ich wokół  osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 2021 rok         Wydłużenie okresu realizacji br projektu z 2020 r. do 31 marca 2021 r.