REGIONALNA PLATFORMA Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.  WTZ/ZAZ/KIS/CIS/OWES NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniach 8- 9 grudnia 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach"  zorganizował  spotkanie Inauguracyjne powstanie sieci podmitów reintegracyjnych z województwa warmińsko-mazurskiego.pn.  Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.  W skład  regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym wchodzą: (Centra Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej). Podczas pierwszego spotkania zostały wybrane włądze platformy oraz rada programowa regionalnej platformy na rzecz rowozju ekonomii społecznej. W skład pierwszej kadencji platformy reintegracyjnej weszli:

 

Władze Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Przewodniczący Platformy- Piotr Kubarewicz- kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu,

Wiceprzewodniczący- Małgorzata Woźna –Stowarzyszenia ESWIP

Przewodniczącyc Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach- Maciej Bielawski ze  Stowarzyszenia ESWIP

 

Członkowie Rady Programowej Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dagmara Bielawska- Stowarzyszenie ESWIP (reprezentuje CISy)

Małgorzata Bogdanowicz - CIS Giżycko-(reprezentuje CISy)

Teresa Nowacka -Kierownik GOPs w Pieckach- (reprezentuje KISy)

Bartłomiej Głuszak - Prezes Fosa w Olsztynie -(reprezentuje KISy)

Kamila Włodarska - WTZ Ostróda -(reprezentuje WTZy)

Marian Wilkowski - WTZ Iława - (reprezentuje WTZy)

Dorota Bugaj- ZAZ Ostróda -(reprezentuje ZAZy)

Katarzyna Zarzecka - ZAZ Pisz- (reprezentuje ZAZy)

Arkadiusz Stec - ZAZ Bartoszyce (reprezentuje ZAZy)

zdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Largezdjecia z konferencji 658 Large