Pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej  w woj. warmińsko-mazurskim

Spotkanie inauguracyjne Regionalny Komitet  Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, odbyło się 27 stycznia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie założeń projektu koordynacyjnego ROPS w zakresie ekonomii społecznej, a także omówienie bieżących planów działań oraz pojawiających się wyzwań w związku z rozwojem ekonomii społecznej w regionie. Komitet zaopiniował pozytywnie działania planowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS. Posiedzenie było także okazją do podsumowania serii spotkań dyskusyjno-warsztatowych, które zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w okresie od czerwca do grudnia 2015 r. w czterech subregionach województwa warmińsko-mazurskiego. Celem spotkań było zidentyfikowanie barier w podejmowaniu aktywności zawodowej przez uczestników podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, jak również przeanalizowanie potrzeby tworzenia sieci ww. podmiotów. Podczas posiedzenia w dyskusji podjęto również inne kwestie, takie jak nawiązanie współpracy z bankami spółdzielczymi, potrzeba upowszechniania informacji na temat pożyczkek dla spółdzielni socjalnych w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej (operator główny- BGK), potrzeba większej promocji marki „Zakup prospołeczny”. Kolejne spotkanie RKRES planowane jest w kwietniu br. na którym m.in. zostanie przedstawiony raport z monitoringu wdrażania w 2015 r. Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

wwwwwwwww