W dniu 30 października 2017 r.  w sali 424 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się drugie posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) w 2017 roku. Spotkanie otworzyła Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Wioletta Śląska-Zyśk, Przewodnicząca RKRES. Nastepnie głos zabrała Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która omówiła założenia oraz planowany przebieg spotkania. Głównym celem spotkania było zapoznanie się uczestników spotkania ze zmianami w dokumentach ustrojowych związanych z sektorem  ekonomii społecznej na pozimie kraju w tym „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznegoi zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.  Przeglądu  dokumentów programowych i istonych wokół nich zmian dokonał Pan Cezary Miżejewski ekspert Ministerstwa  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  specjalnie zaproszony na posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W drugiej części spotkania Pani Dyrektor Wiesława Przybysz przedstawiła członkom RKRES ostatnie działania podjęte przez ROPS, które miały miejsce w projekcie pozakonkursowym „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach.“  Jednocześnie podczas spotkania Pani Dyrektor zaprezentowała założenia nowego projektu pozakonkursowego ROPS „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“ na lata  2018-2020, a także  omówiła  bieżące sprawy związane  z funkcjonowaniem  Regionalnego Komitetu Rozowju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach.

 

IMG 9817 Large IMG 9820 Large

IMG 9822 Large

IMG 9827 Large

IMG 9825 Large

IMG 9832 Large

IMG 9833 Large

 IMG 9848 Large

 IMG 9859 Large

 IMG 9863 Large

IMG 9856 Large

IMG 9860 Large