W dniach 11-13 października 2018 roku w miejscowości Zalesie  koła Barczewa w woj. warmińsko-mazurskim odbyło sie pierwsze spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej. Spotkanie zostało przygotowane przez podmiot ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, tj. Spółkę Adrem  z Elbląga na zlecenie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z Kielc, Olsztyna, Rzeszowa, Białegostoku, którzy przeprowadzili wspólne zamówienie publiczne w ramach porozumienia województw. W spotkaniu udział wzięło blisko 150 osób reprezentujących zarówno jednostki sektora finansów publicznych jak i organizacji pozarządowych prowadzących  ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, a także przedsiębiorstwa społeczne z Polski Wschodniej. Koncepcja organizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej zrodziła sie  podczas spotkania sieciującego Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej  i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z Polski Wschodniej w marcu bieżącego  roku  w Bałtowie, w woj. świętokrzyskim. Niniejsza inicjatywa zakończyła się podpisaniem porozumienia o współpracy w/w instytucji w ramach rozwoju ekonomii społecznej Polski Wschodniej. Październikowe spotkanie w Zalesiu przebiegało pod hasłem  „FORUM INICJATYW LOKALNYCH w poszukiwaniu modelu aktywnej, solidarnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej Polski Wschodniej.“ Głównym celem spotkania było budowanie spójnej i trwałej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Jednym z kluczowych elementów dobrej współpracy jest budowanie mostów metodycznych, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenach o podobnej specyfice, potencjale i problemach społeczno-gospodarczych. Kilkudniowe spotkanie w woj. warmińsko-mazurskim było idealną przestrzenią do dyskusji o wspólnych potrzebach, wyzwaniach i pomysłach, które mogą pozwolić na efektywną realizację polityk publicznych w tym zakresie we wschodniej części kraju. Forum Inicjatyw Lokalnych  to również świetna szansa promocji regionu Warmii i Mazur.

FIL_Open_Space_notatki_20181013_1.pdf- Podsumowanie spotkania -najważniejsze wnioski

Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1Zdjęcie z forum inicjatyw lokalanych w Zalesiu 1