W 2017 r. w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” przewidziano aż 7 wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego dla różnorodnych grup odbiorców: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnycm, jednostek pomocy i integracji społecznej, OWES-ów.

Dla grupy przedstawicieli miast (burmistrzów) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego należących do sieci miast CITTASLOW oraz reprezentantów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wybrano kierunek województwa kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Przemawiał za tym fakt, iż Łódź jest doskonałym przykładem rewitalizacji obszarów miejskich, co szczególnie interesowało przedstawicieli miast propagujących powolny styl życia. OWESY z kolei były zainteresowane poznawaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej oraz wymianą swoich dośiwadczeń z przedstawicielami ośrodków funkcjonujących w innych regionach Polski.

Pierwsza wizyta dla przedstawicieli JST odbyła się w dniach 29-31 marca 2017 r., a dla przedstawicieli OWES w dniach 7-9 czerwca 2017 r.

Celem wizyt studyjnych była wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie: rewitalizacji społecznej jako odpowiedzi na problemy obszarów miejskich; stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego; zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom ekonomii społecznej; tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych; tworzenia trwałych miejsc pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo celem wizyty dla kadry OWES było poznanie dobrych praktyk współpracy między Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, a podmiotami ekonomii społecznej.

Podczas wizyty studyjnej w woj. kujawsko-pomorskim burmistrzowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu (CISTOR), które prowadziło  wiele projektów finansowanych m.in. z EFS, m.in. „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES", którego celem było wzmocnienie współpracy toruńskich podmiotów ekonomii społecznej z lokalną administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych, a także projekty innowacyjne z zakresu ekonomii społecznej.

Natomiast przedstawiciele OWES-ów mieli okazję odwiedzić Spółdzielnię socjalną KULTURHAUZ z Torunia, która została załozona w 2014 r. przez dwie osoby prawne (fundacje). Obecnie strukturę spółdzielni tworzy klubokawiarnia, strefa coworkingowa oraz pracownie edukacyjne i wizualne. Spóldzielnia prowadzi też dom kultury.

Reszta zaplanowanych wizyt miała miejsce w województwie łódzkim. Wizyty rozpoczęto od spotkania w przedsiębiorstwie społecznym prowadzącym restaurację „Filharmonia smaku” założonym przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (TPN) i Fundację Del Cielo.  Restauracja jest swoistym Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym pracują osoby chore psychicznie. Uczestnicy poza zwiedzaniem gustownie urządzonego obiektu mieli także okazję spróbować pysznych dań z menu restauracyjnego. Wszyscy zachwycali się nie tylko smakiem, ale też wyglądem podanych posiłków. 

TPN to stowarzyszenie działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które prowadzi wiele podmiotów ekonomii społecznej: 2 ZAZ-y, firmę społeczną KŁOS (spółka z o.o), a także Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania chronione, Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy. Uczestnicy wizyty zwiedzili ŚDS, w którym na co dzień przebywają osoby chore psychicznie.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczęto w Brzezinach w woj. łódzkim, gdzie powstała specjalna strefa ekonomii społecznej, gdzie współistnieją spółdzielnie socjalne, firma społeczna, a docelowo ma powstać jeszcze ŚDS. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Przedsiębiorstwa społecznego BOXlife Sp. z o.o.  –  polskiego lidera w zakresie produkcji  modułów mieszkalnych
i usługowych, prefabrykowanych na ramach stalowych kontenerów morskich. Firma
w swojej działalności uwzględnia w najwyższym stopniu cele społeczne, najlepsze praktyki związane z pracą i zatrudnieniem, kwestie środowiskowe, a także zaangażowanie oraz rozwój na szczeblu lokalnym i integrację osób marginalizowanych społecznie. Obecnie firma zatrudnia 5 osób na umowę o pracę. Uczestnicy mieli okazję zwiedzenia domu pokazowego, który został wyprodukowany w nowoczesnej, energooszczędnej technologii.

Następnie odbyła się wizyta w Fundacji MADOX DESIGN, firmie społecznej, zajmującej się szyciem odzieży na zlecenie warszawskich butików. Madox to młoda marka odzieżowa, która zaskakuje ciekawymi fasonami i wzorami. Wszystkie produkty marki szyte są wyłącznie w Polsce, w Brzezinach. Daje to klientom gwarancję najwyższej jakości wykonania oraz materiałów, a także tego że zakupione przez nich produkty wytwarzane są w warunkach etycznych, zgodnych z polskim prawem. Siedziba firmy mieści się w domu modułowym, wyprodukowanym przez wspomniany już Boxlife, co pokazuje dobry przykład współpracy firm społecznych.

W Brzezinach odwiedziliśmy również znany na całą Polskę podmiot ekonomii społecznej, tj. spółdzielnię socjalną „Communal Service” prowadzoną przez dwie jednostki samorządu terytorialnego. Prezentację działalności spółdzielni socjalnej obsługującej teren miasta Brzeziny w zakresie usług komunalnych i gospodarowania odpadami przedstawił jej prezes. Opowiedział o historii spółdzielni, przekształcaniu spółdzielni osób fizycznych w spółdzielnię osób prawnych, a także zlecaniu przez miasto usług w trybie in house oraz stosowaniu klauzul społecznych z przetargach. Przedstawiciele OWES zwiedzili również sortownię odpadów komunalnych, w której pracuje 20 pracowników spółdzielni. Pozostałych 30 pracowników obsługuje teren miasta Brzeziny.

Następnym punktem programu dla przedstawicieli OWES-ów była wizyta w łódzkim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie JA TY MY, gdzie odbyło się spotkanie z Dariuszem Krajewskim- Wiceprezesem Stowarzyszenia oraz doradcą kluczowym OWES. Stowarzyszenie oprócz OWES-u prowadzi ZAZ w Łowiczu, wchodzi w skład Łódzkiego Sejmiku Osob Niepełnosprawnych, organizuje wizyty studyjne, realizuje projekt ponadnarodowy dotyczący jobcoachingu. Działania OWES skupiają się na tworzeniu miejsc pracy
w spółdzielniach socjalnych osób prawnych i spółkach non profit.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur mieli okazję zapoznać się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej utworzonych z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, tj. Firmy Społecznej „KŁOS sp. z o.o.” oraz Zakładami Aktywności Zawodowej. Początki  działlności firmy społecznej należy datować na 2006 rok. Jej uruchomienie stało się możliwe dzięki środkom pozyskanym przez TPN w ramach PIW EQUAL. W chwili obecnej '"Kłos" świadczy usługi noclegowe oraz gastronomiczne, obsługuje różnego rodzaju imprezy zewnętrzne takie jak szkolenia konferencje i seminaria.

Na zakończenie drugiego dnia wizyty studyjnej w wojwództwie łódzkim uczestnikom zaprezentowano działalność Fundacji Osób Społecznie Aktywnych
w Rąbieniu prowadzącym Spółdzielnię socjalną „Incepcja oraz Fundacji Trzy Kolory, która prowadzi Tarterię „Czerwony Kogut“ w Aleksandrowie Łódzkim w formie spółdzielni socjalnej. Tutaj uczestnicy zjedli pyszne tarty, przygotowane przez firmę społeczną.

Ostatni dzień wizyty studyjnej uczestnicy spędzili w Rawie Mazowieckiej, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” prowadzonej przez dwie Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej utworzonym przez ww. spółdzielnię socjalną.

Spółdzielnia socjalna świadczy usługi w zakresie: prac remontowo-budowlanych i porządkowych, administrowania słupami ogłoszeniowymi, outsourcingu pracowników do sortowni odpadów w Rawie Mazowieckiej; gastronomii na rzecz szkół i utrzymania terenów zielonych w Białej Rawskiej.

Ponieważ Łódź to także miasto szkół z tradycją: filmową, teatralną naszą przygodę z podmiotami zakończyliśmy aleją zasłużonych gwiazd.

 

DSC04616 Large

DSC04633 Large

DSC04672 Large

DSC04681 Large

IMG 20170608 095908 resized 20170612 060336631 Large

FB IMG 1497088315295 Large

IMG 20170609 110109 resized 20170612 030940545 Large

20171012 102402 Large

20171012 102522 Large

20171012 102425 Large

20171012 114515 Large

20171012 114630 Large

20171012 120618 Large

20171012 135337 Large

20171012 135415 Large

 

20171012 090926 Large

20171012 090935 Large

20171012 091953 Large

20171012 151429 Large

20171012 151433 Large

20171012 151457 Large

20171012 151532 Large

20171012 151617 Large

20171012 170139 Large

20171012 170151 Large

20171012 170205 Large

20171012 170233 Large

20171012 170310 Large

20171013 100023 HDR Large

20171013 100118 HDR Large

20171013 100235 Large

20171013 100243 Large

20171013 100013 HDR Large

20171013 103020 Large

 20171013 101520 Large

 

20171013 101814 HDR Large

20171013 103009 Burst01 Large

20171013 110141 Large

20171013 110403 Large

20171013 110206 Large

20171013 110531 Large

20171013 115320 Large

20171013 115355 Large

20171013 115403 Large

20171013 130711 Large

20171013 134720 Large

20170928 094118 Large

20170928 094134 HDR Large

20170928 112500 Large

20170928 112619 Large

20170928 112543 Large

20170928 113320 Large

20170928 113733 Large

20170928 123022 Large

20170928 151558 Large

20170928 123050 Large