Szacowanie_wartości_zamówienia_potencjał_PES.docxZałącznik_nr_1_-_Formularz_oferty.docx - szacowanie wartości realizacji usługi badania „Potencjał warmińsko-mazurskich podmiotów ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych w latach 2023-2030” - aktualne do 17 lutego 2023 r.

SZACOWANIE_WARTOŚCI_ZAMÓWIENIA_WIZYTA_STUDYJNA.docxZał__nr_1_SZOPS_wizyta_studyjna_JST.docZał._nr_2_formularz_specyfikacji_cenowej.docZał._nr_3_Klauzula_informacyjna__art._13_RODO_-Szacowanie_wartości_zamówienia.pdf - szacowanie wartości realizacji usługa organziacji wizyty studyjnej dla 18 osób  -archiwalne

Zapytanie_ofertowe.pdfzał_nr_1_SOPZ_12-13.12._2022.pdfzał_nr_2_-_formularz_ofertowy.docx - Kompleksowa organizacja spotkania doradczego dla 20 przedstawicieli Środowiskowych Domów Samopomocy w dniach 12-13 grudnia 2022 r. - archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_15.11.2022r.pdfZał._nr_1_SZOPS_ekspert_Zarządzanie_zespołem 15.11.2022 r..pdfZałącznik_nr_2__Formularz_ofertowy_ekspert_15.11.doc-  Usługa dot. doradztwa dla ŚDS- archiwalne (rozstrzygnięte)

zapytanie_ofertowe_2_listopada_2022.pdfzał._1_do_zapyt._ofert._SZOPZ_RKRES.pdfzał_nr_2_-_formularz_ofertowy.docx- kompleksowa usługa wynajmu sali wraz z wyposażeniem oraz usługa restauracyjna na spotkania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_produkcja_Spotów_19.09.pdfZapytanie_ofertowe_produkcja_Spotów_19.09.docxZałącznik_nr_1_SZOPS_Spoty_19.09.2022_r.ES.pdfZał._nr_2_Formularz_ofertowy_spoty_filmowe_19.09.2022_r.doc - usługa dot. produkcji spotów filmowych  promoujących ekonomię społęczną-  archiwalne (rozstrzygnięte)

zapytanie_ofertowe_moderator_Gala_ES.odtZał_.1_Formularz_ofertowy.doc,  zał.2_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc - usługa moderacji podczas III Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach 6.10.2022 r. - archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_dot._organizacji_wizyty_studyjnej_dla_RKRES.pdfZałącznik_nr_1_SZOPS_wizyta_studyjna_dla_członków_RKRES_27.05.pdf,  Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy_wizyta_studyjna_RKRES.pdfZałącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf- usługa dot. kompleksowej organizacji wizty studyjnej dla przedstawicieli RKRES - archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe.pdfZałacznik_nr_1_SZOPS.pdfZałącznik_nr_2__Formularz_ofertowy_ekspert.docZałącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc - usługa przeprowadzenia godzinnego wykładu pt. „Aspekty praktyczne wprowadzenia Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla podmiotów trzeciego sektora- ze szczególnym uwzględnieniem dostępności informacyjno-komunikacyjnej” -archiwalne (rozstrzygnięte)

zapytanie_ofertowe_-wizyta_studyjna.odtSZOPS-_wizyty_studyjne_dla_uczniów.doc,    Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx,    Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc - organizacja trzech jednodniowych wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej na terenie Warmii i Mazur w dniach 20-22.06.2022 r. - archiwalne (rozstrzygnięte)  

Zapytanie_ofertowe.pdfZałącznik_1a_-_Szczegółowy_opis_zamówienia-_część_1.pdfZałącznik_nr_1b_-_Szczegółowy_opis_zamówienia-_część_2.pdfZałącznik_nr_2a_formularz_ofertowy-_część_1.docxZałącznik_nr_2b_formularz_ofertowy_-_część_2.docxZałącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc -  organizacja dwóch spotkań  1) Część nr 1– kompleksowa organizacja spotkania Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 40 osób w dniach 25-26.05.2022 r; oraz 2) Część nr 2 - kompleksowa organizacja spotkania Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniach 13-14.10.2022r. dla 120 osób. - archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_Ofertowe_dot._gry_terenowej_dla_uczniów.pdfZałącznik_nr_1_SOPZ._dot._gry_terenowej_doc.docZałącznik_nr_2_formularz_ofertowy-_gra_terenowa.docxZałącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań_.doc - organziacja kompleksowej terenwoej gry miejskiej z zakresu przedsiebiroczości społecznej dla uczniów -archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_02.03.2022.pdfZałącznik_nr_1_SOPZ_02.03.pdfZałącznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_02.pdfZałącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań_02.03.2022.pdf- kompleksowa usługa wynajmu sali wraz z wyposażeniem oraz usługa restauracyjna związana z organizacją spotkania dla  przedstawicieli powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej w dniu 8.04.2022 r., dla 70 os.-   archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_Ofertowe_14.02.docZałącznik_nr_1_SZOPZ_14.02.docxZałącznik_nr_2_Formularz_Ofertowy_14.02.docxZałącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań_14.02.doc - kompleksowa usługa wynajmu sali wraz z wyposażeniem oraz usługa restauracyjna związana z organizacją spotkania RKRES dla 30 os.-  archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_ekspert_CUS.pdf, Załącznik_nr_1__Formularz_ofertowy_ekspert.doc, - archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_Ofertowe_dot._usługi_restauracyjnej_oraz_wynajęcia_sali_na_spotkanie_RKRES_w_dniu_19_listopada_2021.pdfZałącznik_nr_1_SZOPZ_dot.RKRES_w_dniu_19_listopada_2021.pdf

Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy_dot.RKRES_w_dniu_19_listopada_2021.pdf, Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitałowych_.pdf, - archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe.pdfzał_nr_2_-_formularz_ofertowy.docxzał_nr_1_SOPZ_.pdf, Zał_nr_3_do_-_oświadczenie_o_braku_powiązań_doc- usługa wynajmu sali wraz z wyposażeniem, restauracyjna, hotelowa podczas 2 – dniowego spotkania Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniach 4-5 listopada 2021 r. - archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/509581 - ZP.272.1.97.2021 Usługa drukowania i dostawy edukacyjnej gry planszowej dotyczącej ekonomii społecznej-  archiwalne (rozstrzygnięte) 

ZAPYTANIE_OFERTOWE_wizyta_studyjna_24.08.2021r.pdf, Załącznik_nr_1_SZOPS_Budowanie_marki_24.08.pdf, Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy_24.08.pdf,

Załącznik_nr_3_oświadczenie_o_braku_powiązań_kapitałowych_24.08.2021r.pdf. - kompleksowa organizacja  wizyty studyjnej - archiwalne (rozstrzygnięte) 

ZAPYTANIE_OFERTOWE_wizyta_studyjna_20.08.2021r.pdf, Załącznik_nr_1_SZOPS_Budowanie_marki_20.08.pdf, Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy_20.08.pdf, Załącznik_nr_3_oświadczenie_o_braku_powiązań_kapitałowych_20.08.2021r._.pdf -kompleksowa organizacja  wizyty studyjnej - archiwalne (nierozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_17.08.2021.pdf; Zał._nr_1_SZOPS_ekspert_17.08.2021.pdf, Załącznik_nr_2__Formularz_ofertowy_ekspert_17.08.2021.pdf, Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf; -usługa ekspercka dot. świadczenia specjalistycznej usługi doradztwa  podczas spotkania platformy reinetgracyjnej w dniu 31.08.2021 r-archiwalne (nierozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe dot aspektów prawnych_16.08.pdfZał._1._SZOPS-_16.08.2021_r.pdfZał_.2_Formularz_ofertowy_16.08.pdf, Zał.3_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf, - usługa ekspercka dot. świadczenia specjalistycznej usługi doradztwa  podczas spotkania platformy reinetgracyjnej w dniu 31.08.2021 r. -archiwalne (nierozstrzygnięte) 

Treść_opisu_szacowania_wartości_12.08.pdf, Załącznik_nr_1_SZOPS_Budowanie_marki_12.08.pdf, Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy_12.08.pdf, Załącznik_nr_3_Klauzula_RODO_-szacownie_wartości_zamówienia_12.08.2021_r._.pdf- szacowanie wartości zamówienia usługi wizyty studyjnej - archiwalne

Zapytanie_ofertowe_dot._zakupu_Aparatu_fotograficznego_wraz_z_akcesorami_18.03.pdf, Załącznik_nr_1_do_Zapytania_Aparat_fotograficzny_18.03.2021.pdf, Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy_dot._zakupu_Aparatu_fotograficznego_wraz_z_akcesorami_18.03.pdf, -dot. dostawy aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami - archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33605 - dostarczenie środków dezynfekcyjnych w postaci rękawiczek ochronnych jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk -archiwalne (rozstrzygnięte) 

zapytanie_ofertowe_spotkania_w_formie_wizyt_studyjnych.pdf, Zał._nr_1a_SOPZ_wizyta_online__JST.pdf, Zał._nr_1b_SOPZ_wizyta_online__PES.pdf, Zał._nr_2__Formularz_ofertowy.doc, Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc -uslługa dotycząca organizacji 2 spotkań online w formie wizyt studyjnych-archiwalne (rozstrzygnięte) 

zapytanie_ofertowe_Platforma.odt, Zał._nr_1_SZOPS_Platforma_1.doc, Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy_4.doc, Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc,-Dotyczące organizacji w formie zdalnej (online) 2-dniowego spotkania „Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej” w dniach 04-05.03.2021-archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_16.02.2021.pdf, Zał._nr_1_SZOPS_fundraising.pdf, Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.docZałącznik_nr_2_-_formulrz_ofertowy_16.02.2021.odt,-usługa dot. świadczenia w formie zdalnej  specjalistycznej usługi doradztwa dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z zakresu podstaw fundraisingu-archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_ekspert.2, zał._1_Formularz_ofertowy.doc, Zał._2_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc -usługa dot. świadczenia w formie zdalnej specjalistycznej usługi doradztwa  podczas spotkania platformy reinetgracyjnej w dniach 4-5.03.2021-archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_ekspert 1,  Zał_.1_Formularz_ofertowy.doc,sas zał._2_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc -usługa dot. świadczenia w formie zdalnej specjalistycznej usługi doradztwa  podczas spotkania platformy reinetgracyjnej w dniach 4-5.03.2021-archiwalne (rozstrzygnięte) 

 Zapytanie_ofertowe_Ekspert_Startegia_Promocji_8.02.2021.pdf Załącznik_nr_1_do_Zapytania_Eksepert_Strategia_Promocji.pdf ,  Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy_Ekspert_startegia_Promocji.doc, Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań_kapitałowych_ekspert_Startegia_Promocji_docx.doc -usługa dot. świadczenia w formie zdalnej specjalistycznej usługi doradztwa  w zakresie startegii promocji - archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33605 -dotyczy dostawy środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek ochronnych jednorazowych oraz płynu do dezynfekcji rąk na potrzeby instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach- archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_05.02.2021.pdf, Zał._nr_1_SZOPS_klauzule_społeczne.pdf, Załącznik_nr_2_-_formulrz_ofertowy_05.02.2021.odt, Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.doc-

usługa dot. świadczenia w formie zdalnej specjalistycznej usługi doradztwa dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych -archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_styczen_2021.doc, Zał._nr_1_SZOPS_konferencja_05.02.2021.doc, Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc, Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań_-.doc-

usługa polegająca na organizacji w formie zdalnej (online) konferencji podsumowującej realizację projektu pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”- archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_18.12.2020.pdf, Załącznik_nr_1_SZOPS_18.12.2020_doc.pdf, Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy_18.12.2020.doc, Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_braku_powiązań_kapitałowych.docx.doc

-usługa polegająca na  przeprowadzeniu cyklu zdalnych  doradztw eksperckich z zakresu budowania marki "brandingu" ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach - archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_17.11.pdf, Zał._nr_1_SZOPS_Zarzadzanie_w_zmianie_17.11.pdfZał._nr_2_Formularz_ofertowy.doc,Zaé._nr_3_-_Oświadczenie_o_braku_powiązań.docx- usługa dot. świadczenia w formie zdalnej specjalistycznej usługi doradztwa dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych pn. „Zarządzanie sobą w zmianie”-archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17003- usługa dot. dostawy 1500 szt.  fartuchów ochronnych wielorazowego użytku na potrzeby  instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej z Warmii i Mazur- archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14345  - usługa dot. dostawy 1500 szt.  fartuchów ochronnych wielorazowego użytku na potrzeby  instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej z Warmii i Mazur-archiwalne nierozstrzygnięte

Zapytanie_ofertowe.pdf, Zał._nr_1_SZOPS_klauzule_społeczne.pdf, zał_nr_2_-_formularz_ofertowy.pdf, Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf,-Zapytanie ofertowe dot. świadczenia w formie zdalnej specjalistycznej usługi doradztwa podstawowego i rozszerzonego dla JST  z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych -archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/517-zapytanie ofertowe dot.  organizacji kompleksowej usługi wynajmu sal wraz z wyposażeniem, usługą restauracyjną oraz hotelową podczas dwóch 2 – dniowych spotkań zespołu WPRES oraz Sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym CIS/KIS/ZAZ/WTZ -archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250367  -Usługa dotycząca dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci przyłbic (2 000 szt.-słownie: dwa tysiące sztuk) oraz fartuchów ochronnych wielorazowego użytku (2 500 szt.- słownie: dwa i pół tysiąca sztuk) dla instytucji pomocy i integracji społecznej z Warmii i Mazur-  I czesć zamówienia dot. dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci przyłbic- archiwalne  (rozstrzygnięte) -II część dostraczenie fartuchów ochronnych- archiwalne nierozstrzygnięte

ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdfSZOPZ.pdfZał._nr_2_Formularz_ofertowy.docZał._nr_3_-_Oświadczenie_o_braku_powiązań.odt- Usługa dot. wykonania 5 materiałów filmowych dot. podmiotów ekonomii społecznej z Warmii i Mazur -  archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245396# - Usługa dot. wykonania badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” -archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244823- Usługa dotycząca dostarczenia środków ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych wielorazowego użytku dla instytucji pomocy i integracji społecznej z Warmii i Mazur w ilości 21 300 szt.archiwalne (rozstrzygnięte) 

zapytanie_ofertowe.pdfZał._nr_1_SOPZ_biuletyn.pdfZał._nr_2_Formularz_ofertowy.docZał._nr_3_-_Oświadczenie_o_braku_powiąząń_1.docx -przedmiotem zamówienia jest usługa projektu, składu, redakcji i druku Biuletynu  Ekonomii Społecznej- archiwalne (rozstrzygnięte) 

Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_-zał._nr_1_doc.pdf   Zał._nr_2__Formularz_ofertowy_szacowanie_.pdf    Klauzula_informacyjna_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych.pdfszacowanie zamówienia polegającego na przygotowaniu materiałów filmowych promujace przedsiębiorstwa społeczne z Warmii i Mazur- -archiwalne

Szczegółowy_Opis_Przedmiotu_Zmaówienia.docx, klauzula_informacyjna_RODO_-_szacowanie_wartości.pdf-szacowanie zamówienia polegającego na wynajmie pomieszczeń do przeprowadzenia II  Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w dniu 30.09.2020 r.- archiwalne

 Zapytanie_ofertowe_moderacja_WPRES.pdf, SOPZ_moderacja_zespołu_WPRES.pdf, Klauzula_Informacyjna_RODO-_zapytanie_ofertowe.pdf, Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy_2020.doc, Załącznik_nr_3_-_Oświadczenie_o_braku_powiąząń.docx -dotyczy usługi polegającej na moderowaniu spotkań podczas opracowywaniu WPRES  Warmia i Mazury na lata 2021-2025-archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe__catering_2020.pdf, załącznik_1.1_WPRES.pdf, załącznik_1.2_spotkanie_kapituły_konkursy.pdf, załącznik_1.3_kapituła_zakup_prospołeczny_2020.pdf, załącznik_1.4_spotkania_WTZCISKISZAZ.pdf, załącznik_1.5_spotkanie_branżowe.pdf, załącznik_1.6_spotkanie_ds._opracowania_RKRES.pdf, Klauzula_Informacyjna_RODO-_zapytanie_ofertowe.pdf, Zał._nr_2_formularz_specyfikacji_cenowej.doc, Zał._nr_3_-_Oświadczenie_o_braku_powiąząń.docx- dotyczący usługi cateringowej podczas wydarzeń realziwoanych w ramach projektu "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach"- archiwalne (rozstrzygnięte) 

1) Zapytanie_ofertowe_14.11.2019.pdf; 2) Zał_nr_1_SZOPS.pdf; 3) Klauzula_Informacyjna_RODO; - dotyczącej kompleksowej usługi: restauracyjnej oraz hotelowe podczas 2 dniowego spotkania Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - archiwalne (rozstrzygnięte) 

4) Zał._nr_2_-_formularz_ofertowy.docx;  5) Zal._nr_3_-_Oswiadczenie_o_braku_powiązań.docx; -dotyczące kompleksowej usługi: wynajmu sal wraz z wyposażeniem,usł. restauracyjnej oraz hotelowej- archiwalne (rozstrzygnięte)

zapytanie_ofertowe.pdf  Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc    Załącznik_nr_2_-_Oświadczenie_o_braku_powiąząń.docx- ekspert na spotkanie platformy reintegracyjnej  -archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe__catering_2019.pdf  Zał._nr_3_-_Oświadczenie_o_braku_powiąząń.pdf   Zał._nr_2_formularz_specyfikacji_cenowej.pdf

załącznik_1.1_spotkania_branżowe.pdf załącznik_1.2_spotkanie_dla_przedstawicieli_nauki.pdf  załącznik_1.3_spotkania_ds._opracowania_WPRES.pdf - archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_ekspert.pdf  Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf  Załącznik_nr_2_-_Oświadczenie_o_braku_powiąząń.pdf -archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207791 organizacja kompleksowej trzydniowej wizyty studyjnej dla przestawicieli środowiska naukowego do woj. warmińsko-mazurskiego - archiwalne (rozstrzygnięte) 

formularz_ofertowy.doc SOPZ_klauzule_społeczne16_09.pdf, Załącznik_nr_3_-_oświadczenie_o_braku_powiązań.docx Zapytanie_ofertowe_ekspert_doradztwo16_09.pdf - archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205971- organizacja kompleksowej dwudniowej wizyty studyjnej dla KIS do woj. warmińsko-mazurskiego-archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe__catering_2019.pdf załącznik_1_Szopz.pdf Załącznik_nr_3_-_Oświadczenie_o_braku_powiązań.docx  Klauzula_Informacyjna_RODO-_zapytanie_ofertowe.pdf -Zapytanie ofertowe dot. świadczenia  usługi cateringowej podczas organizacji Gali Ekonomii Społecznej w dniu 27 września 2019 roku -archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe__catering_2019.pdf Formularz_ofetowy-_moderator.doc Klauzula_Informacyjna_RODO-_zapytanie_ofertowe.pdf Zapytanie ofertowe dot. usługi polegająca na poprowadzeniu Gali Ekonomii Społecznej w dniu 27 września 2019 roku -archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197390 - kompleksowa organizacja Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w dniu 27.09.2019 r. w Olsztynie- archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1186001- postepowanie dotyczace wyboru wykonawcy na wydruk i produkcję gry planszowej "Ekonomia Społeczna" - archiwalne (rozstrzygnięte) 

1) Zapytanie_Ofertowe_Turystyka_.pdf 2)Załącznik_nr_1__Formularz_ofertowy_turystyka.pdf eskpert na Konferencję "Ekonomai Społeczna w Turystyce Warmii i Mazur" w dniu 7.06.2019 r. archiwalne (rozstrzygnięte) 

1) Zapytanie_ofertowe_ekspert_mieszkalnictwo.pdf 2)Załącznik_nr_1__Formularz_ofertowy_ekspert_Mieszalnictwo_chronione.pdf- ekspert na Regionalną Platformę Współpracy- archiwalne (rozstrzygnięte) 

1)zał._1_Szczegółowy_Opis_Przedmiotu_zamówienia.pdf  2) zal._2_formularz_ofertowy.pdf  3) Zapytanie_ofertowe_Konferencja_Turystyka.pdf Kompleksowa organziacja usługi restauracyjnej - archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178729 - . archiwalne (nierozstrzygnięte)-organizacja kompleksowej dwudniowej wizyty studyjnej dla JST do woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177179- organizacja kompleksowej dwudniowej wizyty studyjnej dla KIS do woj. warmińsko-mazurskiego-archiwalne (rozstrzygnięte) 

1) Zapytanie_ofertowe_ekspert_Sieci.docx.pdf 2) Załącznik_nr_1__Formularz_ofertowy_sieci.pdf-ekspert z zakresu tworzenia sieci produktów i usług itd. na spotkanie branżowe PES-archiwalne (rozstrzygnięte) 

1) Zapytanie_ofertowe_ekspert_marketing.pdf  2) Załącznik_nr_1__Formularz_ofertowy_Marketingdoc.pdf- ekspert z zakresu marketingu i narzędzi IT na spotkanie branżowe PES-\ archiwalne (rozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172050 -organizacja usługi hotelowej oraz restauracyjnej dla przedstawicieli ekonomii społecznej  z  woj. warmińsko-mazurskiego- archiwalne (rozstrzygnięte) 

1)Zapytanie_ofertowe__catering_2019.pdf 2)załącznik_1.1_RKRES.pdf 3)załącznik_1.2_spotkanie_kapituły_konkursy.pdf 4)załącznik_1.3_spotkanie_kapituły_znaku_prospołecznego.pdf 5)zalacznik_1.4_spotkania_bran-owe.pdf 6)zalacznik_1.5_spotkania_sieciujůce_podmioty_reintegracyjne.pdf -archiwalne (rozstrzygnięte)

1) Zapytanie_ofertowe_ekspert_z_zakr.pdf 2) Formularz_ofetowy-_ekspert_budowanie_powiązań_pomiedzy_PES_a_biznes.pdf-archiwalne (rozstrzygnięte) ekspert/prelegent na konferencję Współpraca Nauki - Biznesu- Ekonomi Społeczna w dniu 7.12.2018 r.

1)Zapytanie_ofertowe_moderator_.pdf 2) Formularz_ofetowy-_moderator.pdf  -archiwalne (rozstrzygnięte) moderator na konferencję Wspópraca Nauki - Biznesu- Ekonomii Społeczna w dniu 7.12.2018 r.

1) zapytanie_ofertowe_13.11.pdf   2)Formularz_ofetowy-_ekspert_Podkarpacki_model.pdf-   archiwalne (nierozstrzygnięte)-ekspert  dot. podkarpackiego modelu aktywizacji ON na spotkanie Platformy Reintegracyjnej na 22-23.11.2018 r.

1) Zapytanie_ofertowe_ekspert.pdf zapytanie ofertowe dot. eksperta z RODO na spotkanie Platformy Reintegracyjnej do końca dnia 12.11.2018 r. 2) Formularz_ofertowy.pdf  3) Formularz_ofetowy-_ekspert.doc

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136317-archiwalne (rozstrzygnięte)-organizacja usługi hotelowej oraz restauracyjnej dla PES w woj. warmińsko-mazurskim

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133502- archiwalne (rozstrzygnięte)- organizacja usługi hotelowej oraz restauracyjnej dla JST z  woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133091- archiwalne (rozstrzygnięte).-usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132834  archiwalne (rozstrzygnięte).organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla PES do woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132659  - archiwalne (rozstrzygnięte). - przedmiotem zamówienia jest projekt, skład, redakcja i druk biuletynu  ekonomii społecznej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132273-  archiwalne (nierozstrzygnięte) organizacja usługi hotelowej oraz restauracyjnej dla PES w woj. warmińsko-mazurskim

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121279--archiwalne (rozstrzygnięte)-.organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla PES do woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121272 --archiwalne (rozstrzygnięte)-organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla JST do woj. małoplskiego oraz świętokrzyskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121198  archiwalne (nierozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121191 - -archiwalne (rozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu zlecania zadań dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119214 - archiwalne (rozstrzygnięte).-usługa doradztwa eksperckiego z zakresu  tworzenia lokalnych planów rozwoju usług społecznych JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118598  archiwalne (nierozstrzygnięte)- organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla PES do woj. warmińsko-mazurskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118618 -archiwalne (nierozstrzygnięte).- organizacja kompleksowej wizyty studyjnej dla JST do woj. małoplskiego oraz świętokrzyskiego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116321 archiwalne (nierozstrzygnięte)- .-usługa doradztwa eksperckiego z zakresu zlecania zadań dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116298 archiwalne (nierozstrzygnięte)- -usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1114551 - archiwalne (rozstrzygnięte) - moderator na konferencję Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej w dniu 8.06.2018 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111658-   archiwalne (nierozstrzygnięte) usługa doradztwa eksperckiego z zakresu  tworzenia lokalnych planów rozwoju usług społecznych dla JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111681 -archiwalne (nierozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu zlecania zadań dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111700 -archiwalne (nierozstrzygnięte)- usługa doradztwa eksperckiego z zakresu stosowania klauzul społecznych dla przedstawicieli JST

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110829  - archiwalne (nierozstrzygnięte)- moderator na konferencję Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej w dniu 8.06.2018 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110679-  - archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_Statuetki.pdf-  archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_dot._moderatora_Konferencja.pdf-archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_dot._eksperta_Konferencja.pdf-archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_dot._eksperta_Platforma_.pdf -archiwalne (rozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_Zaproszenia.pdf- archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_ekspert_Rewitalizacja.pdf Formularz_ofertowy_eksperta.pdf archiwalne (nierozstrzygnięte) 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093600 archiwalne (rozstrzygnięte)

 Zapytanie_ofertowe_catering_13_12_17.doc - archiwalne (rozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_usługa_cateringowa_11.12.2017.doc -archiwalne (nierozstrzygnięte) 

Zapytanie_ofertowe_catering_5_12_17.docx -archiwalne (nierozstrzygnięte)

Zapytanie_ofertowe_ekspert_28.11.2017.docx   - archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070278 - archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069807 - archiwalne (rozstrzygnięte)

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068977-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067919-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1066999-archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067033-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064440-archiwalne (nierozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1062649-archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059956-archiwalne (rozstrzygnięte)

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1059097-archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058773-archiwalne (rozstrzygnięte)

http://bip.warmia.mazury.pl/zamowienie/430/projekt-sklad-redakcja-i-druk-biuletynu-informacyjnego-o-ekonomii-spolecznej.html- archiwalne (rozstrzygnięte)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1054462- archiwalne (rozstrzygnięte)