W dniach 10-11 września 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował spotkanie podsumowujące prace nad Wojewódzkim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2021-2025.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 spotkanie musiało przebiegać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestników.  Podczas spotkania opracowano nowy cel główny Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  Warmia i Mazury 2021-2025, który będzie brzmiał: „Zwiększenie udziału ekonomii społecznej i solidarnej w rozwoju społeczno-gospodarczym społeczności lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego” oraz wyznaczono nowe cele operacyjne ww. programu: Podniesienie świadomości i upowszechnienie pozytywnych postaw wokół ekonomii społecznej i solidarnej, Podniesienie potencjału i konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej, Rozwój partnerskiej współpracy lokalnej na rzecz realizacji inicjatyw ekonomii społecznej i solidarnej oraz  Kompleksowy i efektywny system wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej w województwie. 

Jednocześnie podczas dwudniowych warsztatów określono nowe działania, wskaźniki i wyznaczono rezultaty do osiągniecia przez sektor ekonomii społecznej w najbliższych pięciu latach.

Na spotkaniu nie zabrakło takich tematów jak gospodarka obiegu zamkniętego-„zero waste”,  zielona energia, czy usługi społeczne jako wiodące kierunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie. 

 

IMG 4143IMG 4143

zdjecie all IMG 4197IMG 4143IMG 4143IMG 4143IMG 4143IMG 4143IMG 4143IMG 4143IMG 4143IMG 4143