W dniu  8 czerwca 2018 r. w Olsztynie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję pt. „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe“  w ramach obchodów VI Warmińsko - Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną.  Konferencja organizowana była w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ na lata 2018-2020.                                                                                                

VI Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej są najważniejszym w tym roku regionalnym wydarzeniem skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, biznesu,w którym udział wzięło blisko 150 uczestników.  W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie II edycji konkursu pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” oraz I edycji  konkursu pt. „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”  w województwie warmińsko-mazurskim. Laureatem konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” została Gmina Piecki. Podmiotem, który zarekomendował kandydaturę Gminy Piecki jako jednostkę samorządu terytorialnego przyjazną ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  w Olsztynie. Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie dla Gminy Węgorzewo jako jednostki samorządu terytorialnego szczególnie zaangażowanej w rozwoju ekonomii społecznej. Podmiotem, który zarekomendował kandydaturę Gminy Węgorzewo, jako jednostkę samorządu terytorialnego przyjazną ekonomii społecznej było Zrzeszenie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych  w Węgorzewie.                                                      

W drugiej kategorii Konkursu Ekonomii Społecznej „Przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej” Laureatem została Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp. jawna w Antonowie. Podmiotem, który zarekomendował kandydaturę Ubojni jako przedsiębiorstwo  przyjazne ekonomii społecznej  w województwie warmińsko-mazurskim było Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna „LEPIEJ“ w Miłkach.  
 

W trzeciej Kategorii Konkursu „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”  Laureatem został Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku. Kapituła Konkursu przyznała również pięć wyróżnień dla szkół szczególnie zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim tj.: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach im. Kresowiaków, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach im. Elizy Orzeszkowej.                                               

W internetowym głosowaniu na stronie www.es.warmia.mazury.pl na Szkołę przyjazną ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w 2018 r. w tzw. „Głosowaniu Publiczności” Laureatem została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie.   

IMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 LargeIMG 1354 Large