W dniu  8 czerwca 2018 r. w Olsztynie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję pt. „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe“  w ramach obchodów VI Warmińsko - Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną.  Konferencja organizowana była w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ na ata 2018-2020. VI Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej są najważniejszym w tym roku regionalnym wydarzeniem skierowanym do podmiotów ekonomii społecznej, władz lokalnych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, biznesu,w którym udział wzięło blisko 150 uczestników.  W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie II edycji konkursu pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” oraz I edycji  konkursu pt. „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”  w województwie warmińsko-mazurskim. Laureatem konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” została Gmina Piecki. Podmiotem, który zarekomendował kandydaturę Gminy Piecki jako jednostkę samorządu terytorialnego przyjazną ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  w Olsztynie. Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie dla Gminy Węgorzewo jako jednostki samorządu terytorialnego szczególnie zaangażowanej w rozwoju ekonomii społecznej. Podmiotem, który zarekomendował kandydaturę Gminy Węgorzewo, jako jednostkę samorządu terytorialnego przyjazną ekonomii społecznej było Zrzeszenie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych  w Węgorzewie.                                                      

W drugiej kategorii Konkursu Ekonomii Społecznej „Przedsiębiorstwo przyjazne ekonomii społecznej” Laureatem została Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp. jawna w Antonowie. Podmiotem, który zarekomendował kandydaturę Ubojni jako przedsiębiorstwo  przyjazne ekonomii społecznej  w województwie warmińsko-mazurskim było Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna „LEPIEJ“ w Miłkach. 
 

W trzeciej Kategorii Konkursu „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”  Laureatem został Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku. Kapituła Konkursu przyznała również pięć wyróżnień dla szkół szczególnie zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim tj.: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Malinowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach im. Kresowiaków, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach im. Elizy Orzeszkowej.                                               

W internetowym głosowaniu na stronie www.es.warmia.mazury.pl na Szkołę przyjazną ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w 2018 r. w tzw. „Głosowaniu Publiczności” Laureatem została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie.                                              

Podczas konferencji nastąpiło również wręczenie certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla podmiotów szczególnie wyróżniających się wysoką jakością swoich produktów i usług. Jednocześnie  nagrodzone podmioty ekonomii społecznej  miały okazję zaprezentować swoją codzienną działalność jako dobrą praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych na Warmii i Mazurach. W 2018 r. cztery podmioty ekonomii społecznej uzyskały prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAKUP PROSPOŁECZNY tj.: Spółdzielnia Socjalna „Negocjator” z Liksajn, Spółdzielnia Socjalna „ANDERSOUND“ w Olsztynie, Spółdzielnia Socjalna „Dobra Ekonomia“ z Bartoszyc oraz Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości  Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Kreolia- Kraina Kreatywności“ w Jerutkach.                        W kolejnej część konferencji wystąpili  Pan Jakub Schimanek, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Ekonomii Społecznej  i Solidarnej, który przedstawił zagadnienia związane z projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Następnie Pan Maciej Chaberski, Wiceburmistrz Kępic wraz z Panem Krzysztofem Senger, Prezesem Zarządu Spółdzielni Socjalnej „RAZEM”
w Kępicach, zaprezentowali oferty Spółdzielni Socjalnych z powiatu słupskiego. Następnie Pan Jerzy Kawa, Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie zaprezentował „Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne jako skuteczne miejsce aktywizacji społeczno – zawodowej”.  Kolejną prelekcją było wystąpienie Pani Barbary Gałązka, reprezentującej Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, która omówiła „Instrumenty finansowe w tym pożyczki na rozwój firm – refundacja szkoleń – Baza Usług Rozwojowych”.  Zaproszeni goście podczas konferencji mieli okazje poznać innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – pływającą ekonomie społeczną.  Reprezentantem  podmiotu ekonomii społecznej Fundacji Projekt Arche z Wydmin, był Pan Kamil Purłan, który przedstawił usługę czarteru Houseboata – pływającego domu. Ideą Fundacji jest pomoc osobom ze stwardnieniem rozsianym- dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej przez organizację pozarządową możliwa jest realizacja celów statutowych. Pomysł powstał z myślą o turystach chcących aktywnie odpoczywać na wodzie.

Konferencje zakończył  panel dyskusyjny, podczas, którego zaproszeni goście dyskutowali o nowych trendach w rozwoju ekonomii społecznej, a także o roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji  usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej.   

Konkursy_2018.pdf

MRPiPS_8.06.2018_J._schimanek.pdf

Prezentacja_podmioty_ekonomii_społecznej_Gmina_Kępice.pdf

Prezentacja_Spółdzielnia_Socjalna_Razem_w_Kępicach.pdf

Instrumenty_finansowe_SCREP.pdf

Innowacyjne_przedsiębiorstwo_społeczne_jako_skuteczne_miejsce_aktywizacji_społeczno-zawodowej_na_maks_30_min_V2_1.pdf

dobraekonomia-znak-prospoleczny-2018.pdf

Prezentacja_negocjator_muzeum.pdf

 

 

 IMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 LargeIMG 1357 Large