Szanowni Państwo,

Prezentujemy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025” przeprowadzonych w okresie od 27 stycznia 2021 roku do 3 marca 2021 roku. Sprawozdanie_z_konsultacji_WPRESiS_2021-2025.pdfUwagi_z_konsultacji_WPRESiS_2021-2025_zestawienie_zbiorcze.pdf

 

Konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025” zostały przeprowadzone  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgłoszone uwagi, opinie, propozycje pozwoliły na  doprecyzowanie zapisów dokumentu. Intencją przeprowadzonych konsultacji społecznych było nie tylko powiadomienie instytucji, organizacji, partnerów społecznych oraz mieszkańców regionu o realizowanych działaniach na rzecz ekonomii społecznej w regionie, ale również zachęcanie do czynnego zaangażowania szerokich kręgów społecznych w realizację zawartych w dokumencie założeń i kierunków rozwoju.

Przebieg prac nad programem prowadzony był w atmosferze otwartych dyskusji i pozwolił na opracowanie akceptowalnego społecznie i rzetelnego dokumentu. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Opinie, uwagi i propozycje dot. „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej Warmia i Mazury 2021-2025 należało przekazywać w formie:

  • elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
  • bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy
    Głowackiego 17 w Olsztynie, pokój 10 A w godzinach pracy Urzędu.

Projekt_WPRESiS_2021-2025.docx

Projekt_WPRESiS_2021-2025.pdf

Aneks_1_do_Programu_WPRESiS_2021-2025.docx

Aneks_1_do_Programu_WPRESiS_2021-2025.pdf