Zdjęcie przedstawiające członków Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej sieci podmiotów ekonomii społecznej podczas warsztatów tematycznych dla członków Warsztatów Terapii Zajęciowej z Warmii i Mazurach

W dniach 4-5 marca 2021 odbyło sie spotkanie przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej z Warmii i Mazur  należących do  sieci pn. Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej  zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“.  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spotkanie Platformy odbyło się w formule zdalnej online.

Głównym celem spotkania było dalsze wzmacnianie sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, wymiana doświadczeń i informacji w zakresie międzyinstytucjonalnej współpracy podmiotów reintegracyjnych.

W pierwszym dniu spotkania zaproszeni eksperci poruszyli  kwestie związane z: budowaniem nowej marki ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, niestandardowym finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej, stosowaniem nowych narzędzi w pracy zdalnej, szczególnie z osobami z niepełnosprawnościami. W dalszej części spotkania odbyły się warsztaty tematyczne dla poszczególnych przedstawicieli CIS, KIS, WTZ, ZAZ z regionu Warmii i Mazur.

Drugi dzień   spotkania Regionalnej Platformy  rozpoczął się  od prelekcji dotyczącej zakresu i metod zarządzania zespołem pracowniczym w czasie trwającej pandemii, a także szeroko poruszono zagadnienia dotyczące przyszłego okresu programowania UE na lata 2021-2027 w kontekście rozwoju podmiotów reintegracyjnych, infrastruktury społecznej, a także działań kierowanych na rzecz starzejącego się społeczeństwa, w tym seniorów. Zaproszeni prelegenci akcentowali najważniejsze kwestie społeczne, które powinny znaleźć się w nowym Regionalnym  Programie Operacyjnym Warmii i Mazur na lata 2021-2027. 

Podczas spotkania odbyła się także  wizyta studyjna online w formie prelekcji, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dobrą praktyką funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej tj.:  konsorcjum spółdzielczego powołanego do życia przez Stowarzyszenie „Przystań” w Mienianach. Modelowy podmiot ekonomii społecznej powstał  z  inicjatywy lokalnego samorządu tj.: Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji osób długotrwale pozostających bez pracy. 

 

Zdjęcie przedstawiające Moderatora spotkania Macieja Bielawskiego Regionalnej Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniach 4 5 marca 2021 r.

Zdjęcie prelegenta na spotkanie i wyświetlany przykład preznetacji dot. osobowości pracowników model dojna krowa

 

Zdjęcie przedstawiające Dyrektor ROPS Katarzynę Koplińską Regionalnej Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniach 4 5 marca 2021 r.

Zdjęcie prelegenta na spotkanie i wyświetlany przykład preznetacji dot. osobowości pracowników model dojna krowa

 Zdjęcie prelegenta na spotkanie i wyświetlany przykład preznetacji dot. osobowości pracowników model dojna krowaZdjęcie prelegenta na spotkanie i wyświetlany przykład preznetacji dot. osobowości pracowników model dojna krowa

Zdjęcie prelegenta na spotkanie i wyświetlany przykład preznetacji dot. osobowości pracowników model dojna krowa

Zdjęcie prelegenta na spotkanie i wyświetlany przykład preznetacji dot. osobowości pracowników model dojna krowa

W załączeniu program spotkania.

Program_Regionalna_Platforma_Współpracy_na_rzecz_rozwoju_4.03.pdf