teks alternatywny

 

ZNAK PROMOCYJNY EKONOMII SPOŁECZNEJ

„ZAKUP PROSPOŁECZNY”

W 2010 roku Fundacja imienia Królowej Polski Św. Jadwigi w ramach realizowanego projektu „Certyfikacja i Promocja Podmiotów Ekonomii Społecznej”projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ zainicjowała powstanie systemu certyfikacji i promocji produktów oraz usług podmiotów ekonomii społecznej.

 Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” będzie wyróżniać jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Warmii i Mazur. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością  o wykorzystanie potencjału społecznego.

Formuła certyfikacji uzyskała pozytywną recenzję ekspertów zewnętrznych. Jest to system efektywnie wspomagający działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

Kapituła Znaku Zakup Prospołeczny wraz z załącznikami

Zarządzenie_Nr_12_2022_z_dnia_25.01.2022 r.pdf - obowiązujące zarządzenie

Zarządzenie_nr_98_2019.pdf  - zarządzenie zmienione

Załącznik_do_Zarządzenia_Marszałka_nr_3_Zasady_przyznawania_Znaku_Promocyjnego_Ekonomii_Społecznej_25.01.2022 r.docx

 LOGO ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY .png

Ksiega_Tożsamości Znaku Zakup Prospołeczny.pdf

Zdjęcie przedstawiające certyfikat Znaku Zakup Prospołęczny dla_Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf

44444