Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, iż w latach 2018-2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur. W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie planuje się promować wszelkie inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej m in. poprzez kontynuowanie istniejącego od 2017 roku Konkursu pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej w woj. warmińsko-mazurskim”. W ramach kolejnej edycji projektu  założono utworzenie nowej kategorii Konkursu pt. „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.“ 

Celem niniejszego Konkursu jest ukoronowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu, szkolnictwa, a także zachęcenie ich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.            

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:                                                  

W kategorii „Samorząd  Przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” rekomendacje na rzecz gminy i powiatu województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółka non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” rekomendowani mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach,
z wyłączeniem przedsiębiorców społecznych. Rekomendacje na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego wspierających rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj. centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).                           

W kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” organizator przewidział dwa etapy oceny wniosków. W pierwszym etapie Członkowie Kapituły oceniają przesłane rekomendacje szkoły z regionu Warmii i Mazur. Należy podkreślić, iż rekomendacje w powyższym Konkursie mogą składać zarówno same szkoły (tj.: podstawowe, gimnazjalne, średnie, branżowe), a także wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z woj. warmińsko-mazurskiego na rzecz danej szkoły tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warunkiem udziału w przedmiotowym Konkursie jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i elektronicznej. Formularz rekomendacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. W drugiej kategorii Konkursu tzw. „Głosowanie w plebiscycie publiczności”, Członkowie Kapituły podejmują decyzje o wyborze wniosków rekomendacji, które kierują do głosowania internetowego poprzez stronę www.es.warmia.mazury.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie opisane są w Regulaminie  Konkursu. 

Warunkiem udziału w przedmiotowym Konkursie jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i elektronicznej.  Formularz rekomendacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest  w Biurze ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokój 205) oraz na stronie internetowej http://es.warmia.mazury.pl/konkursy-ekonomii-spolecznej/regulamin-konkursu-es

Rekomendację należy złożyć w  sekretariacie Organizatora (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A) w wyznaczonym termeinie.  W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub za pośrednictwem kuriera decyduje data nadania.                                                    

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielają Pani Magdalena Mańkowska oraz Pan Dariusz Jóźwiak, specjaliści ds. ekonomii społecznej, pod numerem telefonu 89) 521 -95-04 ,  (89) 521 -95-23 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                             

 W załączniu Regulamin Konkursu:  

Regulamin_konkursu.pdf

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik_nr_1_-_Wzór_rekomendacji_dla_Samorządu_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

Załącznik_nr_1_-_Wzór_rekomendacji_dla_Samorządu_przyjaznego_ekonomii_społecznejpdf.pdf

 

Załącznik_nr_2_Wzór_rekomendacji_dla_Przedsiebiorstwa_przyjaznego_ekonomii_społecznejpdf.pdf

Załącznik_nr_2_Wzór_rekomendacji_dla_Przedsiebiorstwa_przyjaznego_ekonomii_społecznej.DOCX

 

Załącznik_nr_3_Wzór_rekomendacji_dla_Szkoły_przyjaznej_ekonomii_społecznej.DOCX

Załącznik_nr_3_Wzór_rekomendacji_dla_Szkoły_przyjaznej_ekonomii_społecznejpdf.pdf