Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 22-23 listopada 2018 r. zorganizował dwudniowe spotkanie Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach“. Spotkanie odbyło się w Lidzbarku Warmińskim i było skierowane  do członków Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej,  tj. KIS/CIS/WTZ/ZAZ. Głównym celem spotkania było dalsze wzmacnianie sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, wymiana doświadczeń i informacji w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej podmiotów reintegracyjnych oraz wybór nowych władz Platformy na kolejną kadencję.

W pierwszym dniu spotkania została przedstawiona oferta Lokalnych Grup Działania z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz możliwości współpracy LGD z podmiotami reintegracyjnymi z regionu. Była to okazja do zapoznania się z nowymi możliwościami wsparcia osób z niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dalszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z Możliwościami współpracy Stowarzyszenia Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z podmiotami ekonomii społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Następnie odbyły się warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Centrów Integracji Społecznych, Klubów Integracji Społecznych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Powiatowych Urzędów Pracy. W drugim dniu spotkania zapoznaliśmy uczestników platformy z dobrymi praktykami działalności podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w regionie oraz sposobami na skuteczną promocję ich produktów i usług.

W obliczu dużej konkurencji i nasycenia rynków podmioty ekonomii społecznej nie mogą sobie pozwolić na zaniedbanie własnego wizerunku, dlatego też zaprezentowane zostały  rozwiązania w zakresie promocji przedsiębiorczości społecznej w województwie warmińsko-mazurskim na portalu TARGES oraz w mediach społecznościowych.

Tego dnia zostały również zaprezentowane istotne kwestie związane z ochroną danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ekspert zewnętrzny przedstawił nowe przepisy prawne obowiązujące w podmiotach reintegracyjnych  w kontekście wdrażania RODO.

 

 

W załączeniu program spotkania

Program_spotkania_22-23_listopada_2018r._Lidzbark_Warmiński_.pdf

 

Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 61

 Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 24Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 24Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 24Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 24Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 24Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 24

Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 44Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 44Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 44Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 44

Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 72Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 72Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 72Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 72

 Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 73Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 73Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 73Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 73Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 73Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 73Zdjęcie ze spotkania Przedstawicieli Platformy Reintegracyjnej 22 23.11.2018 r. w Lidzbarku Warmińskim 73