Warmińsko-Mazurskie Dni Ekonomii Społecznej są najważniejszym  regionalnym wydarzeniem organizowanym corocznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Adresatami przedmiotowych konferencji są przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, władze lokalne, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, środowisko świata nauki oraz biznesu,. Reginalne wydarzenie cieszy sie ogromnym zainteresowaniem, gdzie rok rocznie przyciąga blisko 150  uczestników.  W trakcie konferencji nastąpuje uroczyste rozstrzygnięcie konkursu ekonomii społecznej organizowane przez samorząd województwa w kategoriach  „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej”, „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej”  w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas konferencji następuje również uroczyste wręczenie certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dla podmiotów szczególnie wyróżniających się wysoką jakością swoich produktów i usług. Jednocześnie  nagrodzone podmioty ekonomii społecznej  mają okazję zaprezentować swoją codzienną działalność jako dobrą praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych na Warmii i Mazurach.

IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559IMG 1559

IMG 8882 edited

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Large

zdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Largezdjecia z eranowy V Dni Ekonomii Społecznej 102 Large