Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w dniach 5-6 grudnia 2019 r. w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” zorganizował dwudniowe spotkanie monitoringowe na terenie subregionu elbląskiego skierowane do  przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie sieciujące OWES było połączone z Forum Inicjatyw Lokalnych, które trwało do 7 grudnia  2019 r. w Elblągu.

Głównym założeniem spotkania była dalsza wymiana informacji i doświadczeń w zakresie standardów - narzędzi pracy OWES, a także spraw bieżących związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, w tym również omówienie współpracy na linii ROPS-OWES w ramach realizowania wspólnych inicjatyw w 2020 roku.

Miejscem rozpoczęcia spotkania w dniu 5 grudnia 2019 r. była kawiarnia prowadzona przez Przedsiębiorstwo Społeczne SANTOS CAFE, mieszcząca się przy ul. Kromera 7 w Braniewie. Spotkanie monitoringowe oficjalnie otworzył Pan Maciej Bielawski, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach. Następnie Pan Wojciech Wakieć, Członek Stowarzyszenia Braniewski Instytut Rozwoju, opowiedział o początkach funkcjonowania kawiarni Santos Cafe. Santos Cafe, to urokliwe miejsce z przepyszną kawą, domowym ciastem, deserami, świeżymi sokami czy naturalnymi lodami. Właściciel dba o jakość serwowanych dań, uwzględniając wymagania i potrzeby gości.

Podczas spotkania Pani Magdalena Mańkowska, p. o. Kierownika Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej,  przedstawiła informacje dotyczące planowanej ewaluacji OWES. Zaprezentowała szczegółowy zakres przedmiotowy badania, w tym pytania badawcze. Ponadto zostały poruszone również kwestie dotyczące zmian i aktualizacji standardów funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Polsce.

Następnie Pani Monika Krzysztoń przedstawiła harmonogram działań planowanych w przyszłym roku w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ na lata 2018-2020 z udziałem OWES-ów.

Na zakończenie spotkania Pan Dariusz Jóźwiak zaprezentował temat dotyczący skutecznej promocji sektora ekonomii społecznej w regionie przez OWES, a także kwestie związane z upowszechnianiem gry planszowej „Ekonomia społeczna” w szkołach.

Ponadto zaprezentowany został model konsorcjum społecznego założonego miedzy innymi przez członków RKRES, w tym przedstawicieli OWES z województwa wielkopolskiego. Celem konsorcjum pod nazwą „Klunkry Wielkopolskie” jest wspólna promocja przedsiębiorstw społecznych w regionie. Jest to dobra praktyka działań innowacyjnych prowadzonych przez środowisko ekonomii społecznej, które służy popularyzacji trzeciego sektora.

Po spotkaniu, wszyscy uczestnicy udali się do siedziby Centrum Integracji Społecznej, przy ulicy Stawidłowej 3 na osiedlu Zawodzie w Elblągu. Na miejscu Pan Maciej Bielawski oprowadził uczestników po budynku pokazując sale warsztatowe, opowiadając o działalności Centrum Integracji Społecznej i historii obiektu.

W tym samym budynku funkcjonuje również Dom Sąsiedzki, Koło Gospodyń Miejskich oraz Klub Młodzieżowy – Artystyczna Grupa Kuglarska. Głównym celem funkcjonowania domu sąsiedzkiego jest dostarczanie różnego rodzaju usług społecznych i użyteczności publicznej oraz integracja mieszkańców. Dom Sąsiedzki jest nie tylko przestrzenią,  ale wspólnotą mieszkańców związanych z tym miejscem i angażujących się w jego działania. W Domu Sąsiedzkim regularnie odbywają się zajęcia kreatywnego myślenia dla dzieci oraz działa Rodzinna Pracownia Twórcza. Wiosną swój klimat nada wspólnie wybudowany przez uczestników ogród sąsiedzki.

 W Domu pod Cisem powstał sklep społeczny, w którym sprzedawane są odnowione, pochodzące z recyklingu, zniszczone stare przedmioty oraz meble.

Stowarzyszenie ESWIP prowadzi Hostel, z którego dochód jest przeznaczony na cele statutowe. Dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych przygotowane są pokoje noclegowe.

W dalszej części spotkania Pan Krzysztof Margol opowiedział o działaniach OWES w Nidzicy skupionych wokół tematu tworzenia i animowania wiosek tematycznych. Modelowym przykładem jest tu „Garncarska Wioska” w Kamionce k/Nidzicy prowadzona przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. Pan Krzysztof Margol opowiedział również o „Źródlanej Wiosce”, której założycielem jest Stowarzyszenie Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna”.

Następnie Pan Karol Paszkowski, animator ełckiego OWES-u, opowiedział o swoich doświadczeniach w małym lokalnym popegeerowskim środowisku we wsi Gorłówko i Chełchy. Doświadczony animator opowiadał, jakie trudności napotkał podczas próby animacji społeczności wiejskiej. W różnoraki sposób starał się pobudzać miejscowych ludzi do jakiegokolwiek działania. We wsi Gorłówko nie było żadnej świetlicy, miejsca spotkań lokalnej społeczności. Po ogromnym nakładzie pracy animatora i wiary w potencjał ludzki zaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną. Dzięki utworzonemu partnerstwu przez Stowarzyszenie „STOPA“ i  OWES-u Adelfi z Ełku oraz gminą Gorłówko udało się dokonać „cudu”. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie animacyjne, doradcze oraz pozyskali budynek, który sami odmalowali i przygotowali dla swoich spotkań reintegracyjnych.

Również we wsi Chełchy mieszkańcy dostrzegli potrzebę animacji i integracji. Rywalizując z sąsiednią gminą zaangażowali się w działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. Potrzebą stały się zajęcia dla dzieci, a przy okazji wspólne spotkania przy ognisku itp. Do dyspozycji miejscowych jest między innymi boisko, sklep oraz nieznany dla nich dotąd ich własny potencjał ludzki. W rezultacie powstała grupa łuczniczo-katapultnicza. W wyniku zaangażowania mieszkańców zostało utworzone księstwo, tzw. „Księstwo Chełchy”. Uszyli sobie stroje tradycyjne i wymyślili legendę księstwa na potrzebę realizacji swoich działań. Obsługują większość okolicznych imprez.

Kolejnym przykładem wioski wyrwanej z marazmu życia popegeerowskiego jest wieś Połon, w której dzięki środkom unijnym powstał hotel dla owadów, ogród dla dzikich owadów ze ścieżką sensoryczną. Mieszkańcy gminy, we współpracy z Lokalną Grupą Działania planują pozyskać środki unijne w przyszłym roku na budowę stanicy dla kajaków.

Po wszystkim wystąpieniach odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Każdy uczestnik spotkania miał okazję zrobić dla siebie ekologiczną torbę ze sznurków.

W drugim dniu spotkania pracownicy ROPS wzięli udział w Forum Inicjatyw Lokalnych pt. „Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze”, które rozpoczęło się w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Wicedyrektor ESWIP-u, Pan Maciej Bielawski przywitał wszystkich obecnych i rozpoczął prezentację o domach sąsiedzkich jako sposobie na aktywność mieszkańców i rewitalizację miast. Następnie Pan Artur Ziemacki, Prezes Spółdzielni Socjalnej Dobra Ekonomia z Bartoszyc opowiedział o działalności przedsiębiorstwa społecznego, zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, a także o planach rozwoju więziennej piekarni w Bartoszycach.

Następnie zostały omówione narzędzia do wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Pan Krzysztof Lipiński, zastępca dyrektora generalnego Fundacji ds. Programów Subwencyjnych, szef zespołu Programów, Projektów i Promocji Fundacji EFRWP przedstawił możliwości pozyskania funduszy na rozwój kół gospodyń wiejskich z funduszu fundacji.

Na zakończenie spotkania, w Domu pod Cisem odbyło się oficjalne otwarcie strefy Targes.pl, gdzie można zakupić produkty przedsiębiorstw społecznych. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach. Do wyboru były warsztaty pt. „Mydełkowy zawrót głowy”, „Mieszanki Herbat na Zimowe Wieczory” oraz „Piernikowe szaleństwo".

 IMG 4717

 IMG 4718

IMG 4721IMG 4721IMG 4721IMG 4721

IMG 4721

IMG 4695

 IMG 3704

IMG 3704

IMG 3757

 elblag 1

 

 

IMG 3704IMG 3704IMG 3704IMG 3704

IMG 3732

IMG 3737

IMG 3721IMG 3751

IMG 3754IMG 3733

IMG 3749IMG 3755IMG 3757