W dniu 7 lutego 2020 roku  w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Jakubek” w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowali spotkanie  monitoringowe Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Warmii i Mazur.

Głównym celem spotkania było monitorowanie postępu realizowanych działań w ramach  projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach, a także omówienie spraw bieżących związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Spotkanie otworzyła Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, która zaprezentowała najistotniejsze wnioski z inauguracyjnej  konferencji poświęconej Ustawie o Centrach Usług Społecznych, która miała miejsce na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  w dniu 6.02.2020 r.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja podsumowująca dotychczasowe spotkania przedstawicieli ROPS z członkami zespołów ds. ekonomii społecznej w sprawie przygotowywania dokumentów pod nową perspektywę finansową UE 2021-2027 w zakresie usług społecznych.Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do przeprowadzonych spotkań przez ROPS na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

W nawiązaniu do konferencji, która odbyła się w Olsztynie, przedstawiciele OWES wydali rekomendację, aby w ramach  projektu pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”  ROPS zorganizował w podobnej formule cykliczne konferencje subregionalne, poświęcone tematyce tworzenia Centrów Usług Społecznych w regionie. Z uwagi na duże obawy i wiele niejasności związanych z wejściem w życie od 1 stycznia 2020 r. Ustawy o realizacji usług społecznych przez Centra Usług Społecznych taka formuła spotkań mogłaby przybliżyć, wyjaśnić i zachęcić przedstawicieli  gmin i powiatów do tworzenia tego typu instytucji  na Warmii i Mazurach. 

Następnie Pan Dariusz Jóźwiak, specjalista ds. budowania współpracy nauka – biznes - ekonomia społeczna omówił najbliższe działania zaplanowane  w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w 2020 roku, tj.:

- organizacja II Gali Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach w dniu 30.09.2020 r. w Olsztynie;

- promocja i upowszechnianie konkursu ekonomii społecznej samorząd, biznes, szkoła przyjazna    

  ekonomii społecznej w woj. warmińsko-mazurskim  w 2020 roku (ROLA OWES);

- promocja i upowszechnianie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny  

  wśród  Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych;

- weryfikacja przez pracowników OWES statusu przedsiębiorstw społecznych, w tym informowanie  

 -przedsiębiorstw społecznych o konieczności ponownego ubiegania się o tę weryfikację.                               

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Nidzicy, Ełku, Olsztyna i Elbląga zostali poinformowani o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu pn. „Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, które będzie połączone z  wizytą studyjną do podmiotów ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Celem trzydniowego spotkania jest budowanie spójnej i trwałej współpracy na rzecz wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, poszukiwanie rozwiązań oraz dróg rozwoju dla ekonomii społecznej z zachowaniem specyfiki Polski Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń przez przedstawicieli środowiska zaangażowanego w rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Przedmiotowe wydarzenie organizowane jest w ramach projektu unijnego pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” (SIRES), Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych z Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) z Warszawy  oraz Fundacją Idea Rozwoju (FIR) z Serocka. 

20200207 10562820200207 10562820200207 10562820200207 105628