BAZA INSTYTUCJI  I  ORGANIZACJI  STANOWIĄCYCH  INFRASTRUKTURĘ  EKONOMII  SPOŁECZNEJ W POLSCE

 

 Ogólnopolska Baza  Przedsiębiorstw Społecznych w Polsce - www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

PROJEKTY POZAKONKURSOWE ROPS EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE

www.es.warmia.mazury.pl -portal ekonomii społecznej województwa warmińsko-mazurskiego

www.rops.pomorskie.eu/ekonomia-spoleczna - portal ekonomii społecznej województwa pomorskiego

www.es.wzp.pl-  portal ekonomii społecznej województwa zachodniopomorskiego

www.rops.torun.pl/ekonomia-nowa/informacja-o-projekcie - portal ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego

www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna - portal ekonomii społecznej województwa mazowieckiego

www.rops-bialystok.pl/andrzej3/ - portal ekonomii społecznej województwa podlaskiego

www.rops.poznan.pl/ekonomia-spoleczna - portal ekonomii społecznej województwa wielkopolskiego

www.es.rcpslodz.pl - portal ekonomii społecznej województwa łódzkiego

www.es.umws.pl - portal ekonomii społecznej województwa świętokrzyskiego

www.es.lubuskie.pl - portal ekonomii społecznej województwa lubuskiego

www.eslubelskie.pl - portal ekonomii społecznej województwa lubelskiego

www.es.malopolska.pl -portal ekonomii społecznej województwa małopolskiego

www.es.rops.rzeszow.pl - portal ekonomii społecznej województwa podkarpackiego

www.es.rops-opole.pl - portal ekonomii społecznej województwa opolskiego

www.es.rops-katowice.pl - portal ekonomii społecznej województwa śląskiego

www.dops.wroc.pl/ekospol17_18.php - portal ekonomii społecznej województwa dolnośląskiego

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

https://www.ropwwm.org.pl/ - portal organziacji pzoarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego

www.warmia.mazury.pl – portal województwa warmińsko-mazurskiego

www.rpo.warmia.mazury.pl-  portal dotyczący projektów UE Warmii i Mazur

www.pozarzadowiec.eswip.pl- portal dotyczący organizacji pozarządowych na Warmii i Mazurach

www.ekonomiaspoleczna.nida.pl  - strona internetowa OWES Nidzica

www.owes.wamacoop.pl- strona internetowa OWES Olsztyn

www.owies.org.pl - strona internetowa OWES Elbląg

www.adelfi.pl - strona internetowa OWES Ełk

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

INSTYTUCJE FINANSOWE WSPIERAJĄCE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE