Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, iż do dnia 8 lipca 2022 r.,  trwa  kolejny nabór wniosków o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. 


Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z województwa warmińsko- mazurskiego do składania aplikacji. Komplet dokumentacji, oprócz wniosku i ankiety, obejmuje następujące załączniki: (plik niezbędnych dokumentów do pobrania ze strony www.es.warmia.mazury.pl)


1. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub wydruk z internetowej wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego umożliwiający weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą formy prawnej certyfikowanego podmiotu;


2. odpis/wyciąg z właściwego rejestru lub jakikolwiek inny dokument jednoznacznie potwierdzający funkcjonowanie podmiotu co najmniej 6 miesięcy;


3. oświadczenie/właściwe dokumenty przedstawione przez dany podmiot, który wykazuje w nim/nich faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie lub społeczności lokalnej, umożliwiające weryfikację przez Kapitułę Certyfikującą społecznych celów działania podmiotu;


4. oświadczenie o posiadaniu nie mniej niż 30% przychodów własnych w ogólnej wartości przychodów, zawierające informację o przychodach ze sprzedaży dóbr i usług, dotacjach ze środków budżetu państwa, budżetu UE oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych przez dany podmiot oraz bilans i rachunek wyników za ostatni okres obrachunkowy (w przypadku podmiotów, które działają krócej niż 12 miesięcy, wyciąg z ksiąg rachunkowych za okres prowadzonej działalności), umożliwiające weryfikację przez Komisję Certyfikującą ekonomicznego wymiaru działania podmiotu.


Wnioski o przyznanie Znaku Promocyjnego „Zakup Prospołeczny” można składać osobiście, kurierem lub pocztą w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Panem Dariuszem Jóźwiak pod numerem tel.: 89 512 55 23. lub adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ankieta_do_wypełnienia_dla_podmiotu_ekonomii społecznej ubiegającego_sie_o_uzyskanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Zakup Prospołęczny  doc

 

Wniosek o przedłużenie Licencji na posługiowanie się Znakiem Zakup Prospołeczny  przez Podmiot Ekonomii Społecznej o kolejny rok

Załącznik_nr_6_Wniosek_o_przedłużenie_Licencji_na_posługiwanie_się_Znakiem_Zakup_Prospołeczny.doc

 

Szczegółowe dokumenty dotyczące procedury przyznania Znaku Zakup Prospoleczny

Zasady_przyznawania_Znaku_Promocyjnego_Ekonomii_Społecznej 25.01.2022r. ..

Ksiega_Tożsamości Znaku Zakup Prospołeczny.pdf

 LOGO ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY .png